V jamajském Kingstonu skončilo v noci na dnešek středoevropského času zasedání Rady Mezinárodního úřadu pro mořské dno (ISA), kterou tvoří zástupci 36 zemí včetně Česka. To ovšem na jednání opět chybělo. Pokud nebude mít o jednání zájem ani v budoucnu, česká kancelář organizace Greenpeace požádá vládu o možnost přenechání mandátu k jednání.

Protest Greenpeace před ministerstvem průmyslu a obchodu v Praze. (c) Greenpeace – Ray Baseley

Státy na jednání řešily mimo jiné předpisy známé jako těžební kodex, které mají upravovat kontroverzní průmyslové odvětví hlubokomořské těžby. Velká Británie se během jednání stala 23. zemí, která oznámila svou podporu moratoriu nebo preventivní pauze v rozvoji průmyslu hlubinné těžby. O několik týdnů dříve oficiálně oznámilo podporu zastavení rozvoje tohoto destruktivního odvětví Monako. Česko se v minulosti sice vyjádřilo proti okamžitému zahájení těžby, ovšem ke státům, které podporují moratorium či dočasný zákaz těžby, se oficiálně nepřidalo. 

Na konci posledního desetidenního kola jednání je těžební kodex stále velmi daleko od finální podoby a mezi smluvními státy přetrvává řada významných rozdílů v názorech na budoucnost hlubokomořské těžby. Mezi některými delegacemi panuje značná nelibost nad tím, že jsou tlačeny k urychlení těchto jednání jen proto, že jedna jediná společnost, The Metals Company, ignoruje potřebu dalšího vědeckého výzkumu a využívá právní kličky k urychlení procesu k zahájení těžby. 

Ustanovení známé jako „dvouleté pravidlo“, které je zakotveno v Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS), zavazuje Mezinárodní úřad pro námořní bezpečnost „posoudit a předběžně schválit“ žádosti o zahájení hlubokomořské těžby dva roky po jejich předložení i v případě, že nemá schválené předpisy pro toto průmyslové odvětví. The Metals Company si o zahájení těžby žádá a tlačí tak světové vlády do rychlého rozhodnutí. 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Zatímco Úřad pro mořské dno pokračuje v jednáních, stále více vědců, firem a domorodých obyvatel dává najevo svůj nesouhlas s hlubinnou těžbou. Toto odvětví by přineslo nevratnou ztrátu biologické rozmanitosti světového oceánu, který je již nyní vystaven obrovskému tlaku v důsledku změny klimatu, okyselování, znečištění a dalších dopadů způsobených lidskou činností. Proto chceme, aby státy upustily od jednání o těžebním kodexu, který by připravil půdu pro zahájení dalšího destruktivního těžebního průmyslu, a místo toho se zaměřily na zavedení moratoria na hlubinnou těžbu.”

Jan Freidinger, vedoucí kampaně Oceány bez těžby, říká:
“Je neomluvitelné, že Česko, jediný vnitrozemský zástupce v Radě ISA, jednání o těžbě na hlubokomořském dně ignoruje a není schopné na něj vyslat svého zástupce. Mořské dno je poslední nedotčenou oblastí, která je na rozdíl od jiných oblastí na Zemi společným majetkem lidstva spravovaným kolektivně. Česko chybělo na posledních třech jednáních a pokud bude tato praxe pokračovat a Česko se nezaváže zúčastnit klíčového jednání ISA příští rok v létě, požádáme českou vládu, aby mandát k jednání přenechalo Greenpeace.”