Ve středu se ministr zemědělství Marek Výborný a ministr životního prostředí Petr Hladík mají podívat do Ždánického lesa kvůli kontroverznímu masivnímu kácení, které zde v posledních letech probíhá. V uplynulých týdnech přitom evidují místní lidé zvýšenou aktivitu v lesích a zejména odvoz pokácených stromů pryč ze Ždánického lesa. Do pohybu se tak daly i klády, do nichž organizace Greenpeace umístila GPS trackery. Ukázalo se, že mohutný dub z Evropsky významné lokality Dambořický les odjel do papírny nadnárodní společnosti Mondi Group ve slovenském Ružomberku, zatímco staletá lípa ze Ždánického lesa byla odvezena do areálu bývalé cihelny v Hodoníně, kde místní firma stromy štěpkuje ke spálení

Umísťování GPS trackeru do lípy v Hodoníně (c) Greenpeace

Oba GPS trackery byly do klád umístěny ve středu 11. října. Ve čtvrtek 26. října se dal do pohybu dub z Evropsky významné lokality Dambořický les ze skládky dřeva na kopci Písečná – nejdříve zamířil do areálu bývalého JZD v Bučovicích, odkud byl o den později převezen na pozemek ve Vranovicích.

Zhruba o měsíc později – ve čtvrtek 23. listopadu před polednem – se pak sledovaná kláda dala do pohybu znovu, tentokrát odjela do papírny ve slovenském Ružomberku, kde byla uskladněna na hromadě dalších klád. Z GPS dat vyplývá, že zásilka dřeva jela po silnici.

Firma Mondi podle svého vyjádření pro Greenpeace neodebírá dřevo z chráněných lesů z databáze, kterou poskytuje české Ministerstvo životního prostředí. Lesy Evropsky významných lokalit, k jejichž ochraně se Česko zavázalo a které se započítávají do celkové rozlohy chráněných území, však v této databázi nejsou. 

Areál Mondi ve slovenském Ružomberku (c) Greenpeace – Matej Kumpán

V úterý 14. listopadu byla ze Ždánického lesa odvezena lípa, která se nacházela na skládce dřeva nedaleko prameniště Soudného potoka ve Ždánickém lese. Jejím cílem byl areál bývalé cihelny v Hodoníně u silnice do Ratíškovic.

Pozemek dnes podle katastru patří původně rakouské nadnárodní společnosti Wienerberger, která je největším výrobcem cihel na světě. Od roku 2010 zde působí firma Petra Bio, která v minulosti štěpkovala dřevní hmotu pro místní elektrárnu firmy ČEZ. Ta tvrdí, že štěpku od této firmy neodebírá.

Ze začátku působila továrna na štěpku značné kontroverze, protože hlasité drcení dřeva rušilo místní obyvatele, a navíc se zjistilo, že podnik je v provozu v rozporu se zákonem. Firma měla dokonce přikázáno areál vyklidit, přesto se jí podařilo v něm zůstat a působí v něm dodnes. 

Na fakt, že jsou stromy ze vzácných starých lesů v Česku používány jako palivo či jako surovina k prvovýrobě papíru, neupozorňuje organizace Greenpeace poprvé. Zhruba před měsícem vydala report “Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí vzácné staré lesy”, v němž zveřejnila informace, že do papírny Mondi v Ružomberoku odjela na konci června i zásilka se vzrostlým bukem ze Ždánického lesa a že buky pokácené ilegálně v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří byly prodány jako palivové dříví.

Výrobna štěpky v Hodoníně (c) Zuzana Veverková – ČSOP

Zuzana Veverková, bioložka, členka iniciativy Živý les pro živý region a předsedkyně ČSOP Kyjov, říká: 
“Krátce před ohlášenou návštěvou ministrů ve Ždánickém lese byly odvezeny bezmála veškeré kmeny stromů, které ležely na více než 10 skládkách v lese od konce března letošního roku. Neustálý pohyb mnoha nakladačů připomínal velký úklid. Podobně rychle byla odvezena ohromná skládka s mohutnými buky, které byly pokáceny během října a která jen chvíli ležela na hřebeni Ždánického lesa na rozhraní katastru Snovídek, Mouchnic a Nevojic. Tyto katastry jsou velkoplošnou těžbou dotčeny nejvíce, přitom samotné Lesy ČR, respektive Lesní závod Židlochovice na svých webových stránkách uvádí, že se jedná o oblast s vysoce ceněným prostředím. Dnes už by bylo vhodné informaci přepsat, protože vzrostlých bučin zde už mnoho nezbylo.”

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Greenpeace Nekácejte.cz, říká: 
“Ždánický les patří mezi staré lesy, které jsou významné z hlediska ochrany biodiverzity i překonávání klimatické krize. Přesto se nejen v něm, ale i v dalších vzácných starých lesích stále ve velkém a holosečně kácí, a to i v těch, které vlastní stát a spravuje státní firma Lesy ČR. Používat staré lesy jako palivo nebo na výrobu jednorázových papírových krabic a tašek jsou nejhorší způsoby, jak se dá se starými lesy nakládat. Pokud je dřevo místních starých stromů již málo kvalitní pro jiné zpracování než na otop a prvovýrobu papíru, není nic jednoduššího, než staré lesy prostě nekácet.  Duby se mohou dožívat až 1000 let, lípy až 700 let, pokud se nepokácí ve věku okolo 120, 150 let, nebo i 200 let, pořád mají před sebou ještě stovky let života již jako biologicky hodnotné stromy, které mohou zvyšovat biodiverzitu a které do sebe každý rok ukládají velké množství uhlíku z atmosféry.

Kvůli ničení cenných starých lesů, které jsou domovem mnoha vzácných druhů a mají se chránit i podle platné evropské legislativy, vede Greenpeace již od května kampaň Nekácejte.cz. Výzvu za omezení kácení ve starých lesních porostech v majetku státu již podepsalo přes 27 tisíc lidí.