Majestátní stromy, melodie ptačího zpěvu se ozývá v korunách stromů, lesní zvířata se hemží v podrostu a ptáci v korunách nad námi – není divu, že nás staré lesy okouzlují. 

Strom v rumunských Karpatech (c) Greenpeace – Mitja Kobal

Podle závazků Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti musí být staré lesy přísně chráněny, ale naše poslední zbývající staré lesy mizí před očima – a odlesňování nezadržitelně pokračuje. Původní staré lesy tvoří oficiálně pouze 4,9 milionu hektarů, tedy 3 % celkové rozlohy lesů v EU. Ve skutečnosti existuje další plocha těchto lesů, větší než Nizozemsko, která není řádně zmapována, a proto není chráněna. Tyto lesy poskytují mimořádnou škálu ekosystémových služeb, které hrají klíčovou roli při ochraně biologické rozmanitosti a poskytují nám odolnost vůči dopadům klimatické krize. 

Tady je několik důvodů, proč staré lesy chránit:

Ve starém lese je úžasná rozmanitost života

Původní staré lesy mají ve srovnání s mladými stejnověkými monokulturami vysokou biologickou rozmanitost. Díky dlouhé časové kontinuitě jejich vývoje a procesům přirozené obnovy se v nich nacházejí stanoviště pro širokou škálu živočišných a rostlinných druhů, včetně těch nejvzácnějších a nejcitlivějších na oteplující se klima.

Staré lesy jsou zásobárnou uhlíku

Pralesy a staré lesy poskytují důležitou službu pro ochranu klimatu tím, že ukládají významné množství uhlíku. Ve skutečnosti ukládají více uhlíku na hektar než jiné lesy v podobných podmínkách. Objevují se přitom nové důkazy, že tyto lesy mohou ukládat uhlík mnohem déle, než se dosud předpokládalo. 

Starý les je přírodní vodní filtr

Naše lesy nám poskytují čerstvou a čistou vodu. Zvyšují zásoby podzemní a povrchové vody a ovlivňují množství vody v potocích a dalších vodních útvarech. Mohou zachycovat dešťové srážky, regulovat odtok dešťové vody a čistit vodní toky tím, že absorbují znečištění z půdy. Stromy shromažďují a absorbují vodu prostřednictvím svých větví, listů a kořenů a poté ji pomalu uvolňují do okolního prostředí.

Staré lesy jsou evropské přírodní dědictví

Staré lesy hrají důležitou roli pro blahobyt a živobytí lidí. Pro místní komunity mají značný kulturní a historický význam. Tyto lesy jsou součástí evropského přírodního dědictví stejně jako starobylé chrámy naší kultury. Abychom zajistili výhody, které lesy poskytují – od ochrany před extrémními povětrnostními podmínkami až po čistou vodu – musíme naše pralesy a staré lesy účinně chránit i pro další generace. 

Pobyt v přírodě zlepšuje naše zdraví

Studie ukazují, že kontakt s přírodou, například pobyt v lese, má přímý vliv na fyzickou, duševní a sociální pohodu. Bylo prokázáno, že pobyt v lese snižuje činnost sympatického nervového systému, což může vést ke snížení srdečního tepu a krevního tlaku, snížení stresu a zvýšení vnitřní rovnováhy. Přírodní prostředí také podporuje sociální kontakty a komunikaci mezi různými skupinami lidí, což podporuje sociální integraci.

Tyto úžasné staré lesy musíme milovat, opatrovat a chránit. Mají zásadní význam pro naši budoucnost.

Nejvíce starých lesů se přitom nachází ve Skandinávii, v ruské tajze a v Karpatech, kam v Česku patří lesy Beskyd, Chřibů a Ždánického lesa.

Emma Pettersson je vedoucí digitální kampaně v evropském týmu Greenpeace.