Evropský soud pro lidská práva dnes vznesl přelomové rozhodnutí v případě skupiny seniorek, které žalovaly Švýcarsko za nedostatečné snižování emisí skleníkových plynů a tedy nedostatečnou ochranu klimatu. Soud jim dal za pravdu a uznal, že byla porušena práva Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v článku 8 – právo na respektování rodinného a soukromého života – a v článku 6 – právo na spravedlivý proces. 

Jinými slovy, soud řekl, že státy, které nesnižují emise skleníkových plynů a nekonají dostatečné kroky k ochraně klimatu, poškozují lidská práva. 

Spolek KlimaSeniorinnen vznikl v srpnu 2016 s přibližně 150 členkami, dnes jich má více než 2 500 a jejich průměrný věk je 73 let. K Evropskému soudu pro lidská práva přinesly důkazy o tom, že starší generace pociťuje vlny veder víc, než zbytek populace. Obzvláště u žen seniorek se zvyšuje riziko úmrtnosti a klimatická krize je tak ohrožuje nejen na zdraví, ale i na životě. 

Jak ale uvedla spolupředsedkyně švýcarské organizace Rosmarie Wydler-Wältiová, toto rozhodnutí není jen vítězstvím seniorek. Je to vítězství pro všechny generace a zejména pro mládež, jejíž generace bude mít prospěch z dlouhodobě lepšího klimatu. 

Proč je tento rozsudek důležitý i pro Českou republiku?

Jedná se o historicky první případ, kdy Evropský soud pro lidská práva rozhodoval o klimatické žalobě. Vítězství švýcarských seniorek je tak přelomovým právním precedentem pro všech 46 států Rady Evropy v oblasti lidských práv v souvislosti se změnou klimatu. Rozhodnutí by mělo zásadně změnit přístup, jakým jednotlivé státy – včetně České republiky – k ochraně klimatu přistupují.

Rozsudek v případě švýcarských seniorek bude mít také velký vliv na různé klimatické žaloby, které nyní probíhají v jednotlivých státech Evropy, včetně české klimatické žaloby.

V České republice 285 obyvatel a obyvatelek sdružených ve spolku Klimatická žaloba v dubnu 2021 podalo vlastní klimatickou žalobu na českou vládu a některá konkrétní ministerstva. Ta podle vypracovaných posudků nepřijímají dostatečná opatření k omezování emisí a adaptaci na změnu klimatu, čímž narušují lidská práva i mezinárodní dohody. Tato žaloba je momentálně u Nejvyššího správního soudu, který přerušil řízení o kasační stížnosti Klimatické žaloby, právě do dnešního rozhodnutí soudu o klimatických žalobách na evropské úrovni.

Soud vytyčil jasnou cestu pro klimatické případy a potvrdil, že změna klimatu je otázkou kterou se má Evropský soud pro lidská práva zabývat. 

Evropský soud pro lidská práva v Štrasburku se dnes zabýval i dalšími dvěma klimatickými žalobami – Duarte Agostinho a další proti Portugalsku a 31 dalším státům a Carême proti Francii. Obě žaloby však odmítl, vesměs z procesních důvodů. 

V prvním případě šlo o žalobu mladých lidí z Portugalska ve věku 12 až 25 let, kteří obvinili 32 států včetně České republiky z porušení jejich základních lidských práv tím, že nepodnikají dostatečná opatření ke zmírnění klimatické změny. K žalobě je vedly požáry, vedro a eroze pláže v roce 2017, při nichž zemřelo přes 100 lidí. Soud tuto žalobu odmítl s tím, že se měli stěžovatelé nejdříve obrátit na národní soud.

Druhá žaloba přišla od francouzského europoslance a bývalého starosty Damiena Carême. Ten podobně jako švýcarské seniorky žaloval svou vládu za nedostatečné řešení klimatické krize. Jejím důsledkem může být do roku 2030 potopena pobřežní oblast poblíž Calais. Soud ale rozhodl, že jeho případ je nepřijatelný, protože již nežije v oblasti, která byla dříve zatopená. 

I z těchto zamítnutých případů se ale můžeme poučit a ve výsledku nás posunou dále na cestě k řešení klimatické krize. Je skvělé, že se obyvatelé a obyvatelky učí používat pro ochranu klimatu právní nástroje a Evropský soud pro ně dnes vytyčil jasnou cestu jak na to. Velmi důležité je také potvrzení soudu, že změna klimatu je otázkou lidských práv.