Uplynulý rok 2018 byl nesmírně náročný, ale nakonec přinesl české pobočce mezinárodní ekologické organizace Greenpeace spoustu úspěchů a výrazných událostí. Jak přímo na domácí scéně, tak v evropských a mezinárodních kampaních, do nichž jsme se zapojili. Připomeň si je s námi.

Ministerstvo uhlí a smogu

Ministerstvo uhlí a smogu

V lednu jsme zjistili, že ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner chce na jednání vlády v tichosti a bez jakékoli veřejné debaty navrhnout, aby se Česká republika připojila ke kontroverzní žalobě Polska na nové evropské limity pro znečištění ovzduší. Informaci se podařilo dostat do médií i díky tomu, že se ještě ten den na balkóně ministestva průmyslu a obchodu objevil transparent, který ho přejmenoval na ministerstvo uhlí a smogu.  Vláda se nakonec rozhodla se k žalobě nepřipojit.

Vítejte v budoucnosti – tento vzkaz zdravil na konci dubna žáky a žákyně školy v Horním Jiřetíně, městečku na hraně uhelného dolu, kterému donedávna hrozil zánik kvůli snahám rozšířit těžbu uhlí. Jiřetínští spolu s námi a mnoha dárci z celé republiky totiž zvládli “Výzvu pro Jiřetín” a vybrali peníze na fotovoltaické panely, které byly slavnostně odhaleny a předány škole. Panely tak doplnily tepelné čerpadlo, které nahradilo kotel na uhlí. Škola se tak jako jedna z prvních obecních budov zbavuje závislosti na fosilních palivech.

Blokáda kácení v Bělověžském pralese

Blokáda kácení v Bělověžském pralese

Evropský soudní dvůr v květnu rozhodl, že zvýšená těžba dřeva v Bělověžském pralese byla v rozporu s právem EU. Znamená to, že těžební práce nesmějí pokračovat. Toto rozhodnutí přišlo po mezinárodních nenásilných protestech proti postoji polského ministerstva životního prostředí a po roce nepřetržité ochrany Bělověžského pralesa vědci, ekologickými organizacemi a polskou občanskou společností. Blokád se účastnily desítky lidí z České republiky, včetně dobrovolníků Greenpeace. Ekologické organizace poslali polským politikům otevřený dopis a u polské ambasády se uskutečnila společná demonstrace.

EKOvýzva

Design letošní EKOvýzvy

Mimořádně úspěšný byl letošní – již čtvrtý – ročník projektu EKOvýzva, který vymysleli dobrovolníci a dobrovolnice Greenpeace. Zapojilo se neuvěřitelných 3333 lidí, což je asi desetkrát víc než v předchozích ročnících. Každý účastník si zvolil vlastní výzvu a celý duben se jí věnoval. Mnozí z nich o své výzvě také psali blogy na webu www.ekovyzva.cz. Celkem se na stránkách objevilo 504 blogů, fotek a videí. Tedy víc než 10 příspěvků denně.

Slunce na kruhovém objezdu v Barceloně.

Slunce na kruhovém objezdu v Barceloně.

Evropská unie se dohodla na nových pravidlech pro obnovitelné zdroje energie. Nová legislativa  poprvé v historii uznává práva obyčejných lidí podílet se na evropské energetické revoluci a překonává některé velké bariéry pro odvrácení změn klimatu. Dává lidem a komunitám větší kontrolu nad využíváním energie a podporuje je v instalaci vlastních čistých zdrojů energie. Zároveň stanovuje celoevropský cíl podílu na 32 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030, což pro Česko znamená mít nejméně 24% podíl do roku 2030.

Tučňák v Antarktidě

Tučňák v Antarktidě

Letos jsme usilovali i o vytvoření největší oceánské rezervace na světě ve Weddelově moři u pobřeží Antarktidy. Kvůli obstrukcím některých států se to nakonec nepodařilo, přesto má antarktická kampaň několik reálných úspěchů:

  • Po výzkumu mořského dna, který prováděli vědci v malé dvoumístné ponorce, byly čtyři konkrétní lokality prohlášeny za chráněná území.
  • Velká potravinářská firma Holland & Barrett oznámila, že nebude vyrábět tablety s omega-3-mastnými kyselinami z krilu – malých korýšů, kteří slouží jako potrava tučňákům a velrybám.
  • Rybářské firmy, které reprezentují 85 procent celého průmyslu lovu krilu, se na nátlak kampaně Greenpeace zavázaly, že nebudou operovat v místech, kde jsou kolonie tučňáků, a podpořily požadavek na vytvoření oceánské rezervace.

I letos jsme pokračovali ve velké kampani Plast je past. Její součástí byly úklidy přírody a pláží, po kterých se dělal audit značek, které nejvíce znečišťují životní prostředí, tlak na supermarkety a výrobce plastového oblečení, promítání filmu A Plastic Ocean či testování českých řek na přítomnost mikroplastů. Neuvěřitelných 114 tisíc českých podpisů pod peticí Plast je past pak pomohlo k tomu, aby se Evropa dohodla na omezení zbytečných jednorázových plastů, které nejvíce zamořují evropská moře a pláže. Ročně tam skončí až 500 tisíc tun plastového odpadu (to je 66 tisíc popelářských vozů).

Obří demonstrace proti kácení

Obří demonstrace proti kácení

Klimatické hnutí slaví úspěch. Po měsíci policejních manévrů a odporu tisíců lidí v Hambašském lese i před německými ambasádami po celé Evropě vydal na podzim soud v Münsteru ve zrychleném řízení předběžné rozhodnutí, podle kterého energetický koncern RWE v lese nesmí kácet. 12 tisíc let starý les je tak v bezpečí minimálně do konce příštího roku. Do aktivit za záchranu lesa se zapojili i jednotlivci a spolky z České republiky včetně nás. Před německou ambasádou se uskutečnily dvě demonstrace a velvyslanec převzal od ředitele české pobočky Greenpeace petici,  kterou během necelých dvou týdnů podepsalo bezmála 14 tisíc lidí.

Greenpeace má nový web

Greenpeace má nový web

Na začátku listopadu jsme spustili nový web, a připojili se tak k mnoha dalším pobočkám, které již přešly na nový systém Planeta 4. Hlavním smyslem nového webu je umožnit jeho návštěvníkům širokou škálu možností k zapojení. Nový navigační systém využívající takzvané tagy usnadňuje pohyb na stránce a navádí vždy k relevantním informacím. Věříme, že si lidé na nový web brzy zvyknou a ocení jeho moderní vzhled, jednoduchou navigaci a spolehlivost.

Akce před KBC

Protest v Bruselu. Ještě týž den rozhodla banka, pod kterou spadá i česká ČSOB, že nebude dále investovat do uhlí.

Klimatickou změnu začínají řešit i české banky a pojišťovny. Po protestu Greenpeace oznámila belgická banka KBC, pod kterou spadá i česká dceřinka ČSOB, že končí s investicemi do uhlí. Pojišťovna Generali o několik měsíců později vyslyšela naše požadavky a oznámila, že již nebude pojišťovat nové elektrárny a doly a bude odmítat klienty, jejichž portfolio či tržby tvoří z více než 30 % uhelný průmysl. Pod společnost Generali spadá i Česká pojišťovna. V obou kampaních jsme belgickým a italským kolegům aktivně pomíhali.

Spolupodíleli jsme se na 1500 km dlouhé cestě “klimatických poutníků”, kteří prošli i naší republikou. Kolektiv lidí z Filipín, Pacifických ostrovů a z celé Evropy šel pěšky z Vatikánu do polských Katovic na mezinárodní konferenci o klimatu a nesl sem encyklika papeže Františka o klimatické změně a ekologii Laudato Si.  Po cestě se zastavili například v Brně či v Ostravě.

Vydali jsme českou verzi studie Poslední nádech, z které vyplývá, že české firmy dominují žebříčku největších znečišťovatelů ovzduší v Evropě. Na druhém místě se nachází EPH a na čtvrtém ČEZ. Studie byla zveřejněna ve stejný den, kdy se konala mimořádná valná hromada firmy ČEZ. Akcionářům jsme před začátkem akce rozdávali informační letáčky. Polostátní gigant neplní státní energetickou koncepci, o útlumu uhelné energetiky má jen mlhavou představu a svoji nejhorší elektrárnu z hlediska znečištění plánuje prodat uhlobaronovi Pavlu Tykačovi.

Proti plánovanému rozšíření velkolomu Bílina za původní územní ekologické limity těžby v severních Čechách se vymezilo 4 451 lidí. Právě tolik připomínek k dokumentaci vlivů, které by na životní prostředí mělo rozšíření těžby, obdrželo ministerstvo životního prostředí přes naši webovou platformu www.spoluprotiuhli.cz. Jde tak nepochybně o největší případ zapojení veřejnosti do procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí EIA v souvislosti s těžbou nerostů. Desítky lidí se pak spolu s námi vyjadřovaly proti rozšiřování těžby uhlí i na veřejném projednání v Mostě.

Lidé, kteří poukázali na poškozování životního prostředí na Slovensku a skončili kvůli tomu za mřížemi, jsou na svobodě. Slovenská generální prokuratura nařídila propustit všech 12 aktivistů a aktivistek Greenpeace z vazby, kterou na ně uvalil slovenský soud. Pro vazbu neexistovaly podle generálního prokurátora zákonné důvody. Mezi stíhanými jsou i dva lidé z Česka.

Největší světový obchodník s palmovým olejem Wilmar zveřejnil po naší intenzivní mezinárodní kampani detailní akční plán, jak bude mapovat a monitorovat všechny své dodavatele. Jedná se o velice důležitý milník v kampani za zastavení kácení pralesů v Indonésii. Součástí kampaně byla vedle celosvětové petice i celá řada aktivit, z nichž některé proběhly v České republice. Na zdi u pražského parku Parukářka vznikl streetart upozorňující na destrukci pralesů. Animovaný klip Rang-tan mohli lidé vidět jako předfilm ve vybraných českých kinech.