Evropská unie v současné době chce snížit spotřebu kontroverzního palmového oleje ve spalovacích motorech automobilů jezdících v evropských státech. Nová směrnice, která má tuto situaci řešit, je ale plná děr a nabízí se prostor, jak ji mohou producenti palmového oleje obejít.  

Pomoz snížit spotřebu palmového oleje v celé Evropské unii! Máš na to čas do pátku 8. března 2019 23:59!

Začátkem tohoto roku jsme s kolegy z Koalice proti palmovému oleji řešili problematiku palmového oleje v biopalivech. Všichni jsme očekávali nový návrh legislativy Evropské komise. Ta nyní vyšla a jsme překvapeni, jak moc je špatná. Návrh komise lze ale připomínkovat, a to do 8. března 2019. Tedy do dvou dnů. Zapoj se prosím a pomoz nám změnit návrh komise.

Shrnutí problému:

 1. EU vyrábí z palmového oleje biopaliva. I přes to, že palmový olej použitý jako biopalivo je ve smyslu tvorby emisí CO2 zhruba 3x horší než klasická nafta. Při jeho produkci dochází k ničení unikátních ekosystémů deštného pralesa. EU dováží zhruba 8 milionů tun palmového oleje ročně, z čehož je 51 % využito pro produkci biopaliv. Řidiči EU jsou paradoxně jedni z největších spotřebitelů palmového oleje na světě.
 2. EU problém vnímá a chce po roce 2020 omezit podporu biopaliv na bázi potravin a ukončit podporu špatných biopaliv na trhu EU nejpozději do roku 2030.
 3. Evropská komise proto vydala směrnici RED II, která problém s využitím palmového oleje jako paliva řešit. 
 4. Ve směrnici RED II je ale velký nedostatek. Z omezení dovozu palmového oleje pro výrobu biopaliv vynechává „nezávislé, malé plantáže“ a palmový olej z „nevyužité“ půdy. Což má dva háčky:
  1. 100 % palmového oleje do EU prodávají velké korporace. Korporace ale nejsou pěstiteli veškerého oleje, 33 % produkce nakupují od menších firem, které by se do popisu malých nezávislých plantáží mohly vejít.
  2. Není přesně definováno, co je „nevyužitá“ půda a zda se pod toto označení neschovají i pralesy.
 5. Směrnice RED II ve stávající podobě znamená, že neuvěřitelných 66 % produkce stávajících plantáží spadá do výjimky. 1/3 (33 %) produkce bude od „nezávislých farem“. Zbylých 33 % (1/3) lze do výjimky zařadit vhodným využitím pravidla o „nevyužité“ půdě.
 6. Směrnice RED II tedy vůbec neplní svůj cíl omezit podporu biopaliv na bázi potravin. Směrnice je v tomto směru spíš bezzubá.

Co s tím můžeme společně udělat?

 1. Do konce dne 8. března 2019 do 23:59 lze podávat ke směrnici připomínky.
 2. Reakci může poslat občan, můžete doručit připomínku ze své akademické pozice, jako instituce či nezisková organizace, kterou zastupujete.
 3. Připomínka může být v češtině, angličtině či jakémkoli jiném jazyce používaném v EU.
 4. Pro podání připomínky se musíš zaregistrovat na webu Evropské komise – buď pomocí svého mailu či prostřednictvím Facebooku, pokud na něm používáš své pravé jméno. Registrace i s podáním připomínky by neměla zabrat déle než 15 minut.
 5. Jak má vypadat připomínka?
  1. Může být velmi krátká a obecná: „Nový návrh se mi nelíbí, protože stále podporuje vysoce kontroverzní palmový a sójový olej a to je proti všem environmentálním úmluvám, ke kterým se Evropa zavázala. Žádám proto o zpřísnění pravidel.
  2. Můžeš se inspirovat připomínkou uznávaného primatologa a odborníka na kácení pralesů Standy Lhoty: „Doporučuji zavést jedno dodatečné kritérium, které je jednoduché a může zabránit mnohým nedostatkům v současném návrhu Delegovaného aktu: nulová nebo velmi nízká míra odlesňování v zemi původu agropaliv za posledních 50 let. Historická míra odlesňování je jedinou nepopiratelnou mírou nízkorizikové produkce agroenergetických paliv. Zatímco toto kritérium může znít přísně, ve skutečnosti platí, že zásada „ďábel je v detailech“, dělá jakoukoli klasifikaci založenou na příliš podrobných definicích a výpočtech otevřenou k dezinterpretacím a podvádění.
  3. Můžeš použít připomínku organizace T&E.
  4. Můžeš si nastudovat všechny materiály a poslat vlastní připomínku dle svého uvážení.

Já už svou připomínku odeslal. Jdeš do toho také?

Podej svou připomínku.

Lukáš Hrábek