Jmenuji se Kryštof a jsem součástí skupiny studentek a studentů, která stojí  za společným cílem a hlásí se k mezinárodnímu hnutí Fridays for Future, jehož vznik je inspirován Gretou Thunberg. Naším cílem je zamezit dalšímu zvyšování emisí skleníkových plynů. Za několik dní se v České republice přidalo k našemu prohlášení téměř jeden a půl tisíce lidí. Podpisy pod prohlášením ale musíme přetvořit v reálné činy. Proto se v pátek 15. března ráno připojíme ke stávce za klimatickou spravedlnost a spolu s námi i každý, kdo si přeje dát najevo, že změna klimatu je vážnou krizí celosvětového rozsahu.

Studentky a studenti na zasedání brněnského zastupitelstva požadovali vyhlášení stavu klimatické nouze.

Tuto skutečnost prožívám velice naléhavě a cítím, že si žádá odpovědného jednání a vytrvalé práce na změně stávajícího socioekonomického systému. Podílením se na přípravách studentské stávky chci přispět k získání pozornosti politických představitelek a představitelů pro závěry výzkumů klimatických vědců. Vedle vědeckých poznatků však vnímám jako zásadní roli individuální i společné akce ve jménu klimatické spravedlnosti, velmi si proto vážím příležitosti upozornit na nadcházející stávku a případně na ni pozvat čtenáře a čtenářky stránek Greenpeace.

Minimálně v patnácti městech po celé ČR budou mít jednotlivé akce různou podobu i délku. Stávka bude probíhat formou od menšího shromáždění s vyjádřením podpory, přes protest s možností připojit se k aktivitám dalších kolektivů a organizací, až k pochodu spojeným s kulturním programem, na jehož koncepci se podílím v Brně. Organizování stávky i v menších městech považuji za velice důležité a myslím, že může poskytnout obraz  o skutečném rozsahu zájmu středoškolských studentů podílet se na utváření nejen vlastní budoucnosti. Svou účastí na stávce se totiž ten den připojíme k mnoha tisícovkám protestujících studentů ve více než 50 zemích světa. Ačkoliv je jasné, že probíhající klimatickou změnu, jejíž důsledky mnozí lidé už pociťují v každodenním životě, nemusíme nadále dokazovat, je potřebné předložit jasnější požadavky a zřetelněji vyložit záměr, o jehož naplnění stávkou usilujeme. Následující výčet chápu jako návrh možné podoby neodkladných kroků směrem k životaplnější budoucnosti:

  • Požadujme vyhlášení klimatické nouze ve všech městech ČR odpovědných za vypouštění vysokého objemu emisí.
  • Usilujme o proměnu energetické koncepce na úrovni státu od fosilních paliv  k moderním a bezemisním technologiím.
  • Snažme se přírodě umožnit ochraňovat sebe sama, a nenarušovat tak přirozený proces obnovy ekosystémů.
  • Uvědomme si, že voda je omezeným zdrojem a je nutné přestat snižovat schopnost krajiny ji zadržovat, a to i té městské.
  • Dojděme k přesvědčení o nezbytnosti přechodu k udržitelnému a soběstačnému zemědělství a lesnímu hospodaření.
  • Buďme schopni představit si společnost, jejíž růst není vykoupen produkcí nesčetných tun odpadu, kde spotřebované se naopak stává zdrojem.

Spojuje nás víra v to, že můžeme předejít kolapsu globální civilizace. Téměř deset let existuje energetická koncepce reformy státní energetiky zpracovaná organizací Greenpeace na základě expertních dat. A není to zdaleka jediná taková studie, která dokazuje, že přechod na obnovitelné zdroje energie je možný. Přejeme si motivovat političky a politiky, aby se uskutečněním tohoto kroku zabývali. Přechod k udržitelné moderní energetice je možný technologicky i ekonomicky. Obnovitelné zdroje a občanská energetika jsou nosnou alternativou k fosilnímu byznysu, jehož financování je morálně neospravedlnitelné. Vytvářejme proto takové prostředí, které umožní těmto formám výroby energie se rozvíjet.

Kryštof Talanda je student čtvrtého ročníku střední školy s uměleckým zaměřením v Brně.