#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Spolu pro klima

Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Dvacet nejteplejších let v historii měření jsme zažili v posledních dvaadvacetiletech. Posledních pět let bylo úplně nejteplejších. Častější a ničivější extrémní počasí je jedním z nejzásadnějších projevů změny klimatu. Co konkrétně to ale znamená pro nás a životy ostatních lidí, zvířat a rostlin na planetě?

Připravili jsme shrnutí, rozdělené do několika kapitol, ve kterém popíšeme aktuální nebo předpovídané dopady klimatické změny. Budeme se věnovat polárním oblastem i opuštěným pouštím. Představíme vliv zvyšování koncentrací CO2 v atmosféře na rostliny, zvířata i nás samotné.

Bude jednoduché při čtení našeho přehledu propadnou smutku a snažit se klimatickou změnu vytěsnit a nevěnovat ji pozornost. Vydržte a nedělejte to.  Věříme, že když spojíme síly, dokážeme naši společnou budoucnost změnit. Nadějí je každý z nás. Nevybrali jsme si svět do kterého jsme přišli, můžeme si ale vybrat jak svět změníme. Hrdinou jsi ty!

Změna klimatu ohrožuje naši krajinu

Fotky rozpraskané vysušené půdy, uvadajících plodin, vyschlých koryt řek a skomírajících lesů z jižních zemí už můžeme pořídit běžně i v krajině střední Evropy.  Změna klimatu přináší především nepravidelnosti počasí, jeho extrémy jako vlny veder či přívalové deště a s nimi spojená sucha či záplavy. Kombinace průmyslového zemědělství, které upřednostňuje výnosy před udržitelným hospodařením – velké lány, utužení půdy, rychlý odvod vody z krajiny prostřednictvím meliorací a další –  klimatické změny, které přináší nerovnoměrnou distribuci srážek – dlouhá období sucha následované nárazovými srážkami, je pro krajinu kritická. Sucho, na rozdíl od jiných jevů, například povodní, postihuje velké oblasti naší krajiny.

The European Space Agency released images from the Sentinel-2 satellite comparing a region in Denmark in July 2017 with the same spot this month.

Meziroční srovnání sucha prostřednictvím satelitů ESA v Dánsku.
The European Space Agency released images from the Sentinel-2 satellite comparing a region in Denmark in July 2017 with the same spot this month. © ESA

Z dlouhodobého hlediska bude mít klimatická změna i vliv na naše možnosti pěstovat v krajině plodiny. Zmenší se výměra půd vhodných pro pěstování zemědělských plodin. Čekají nás jistě nutné inovace, ale i ony mají svůj limit.

Na klimatickou změnu se budeme muset i adaptovat a přijmout a realizovat adaptační opatření. Je klíčové začít zadržovat vodu v krajině, změnit naše hospodářství a začít o krajinu pečovat, nikoli v ní těžit.

Adaptační opatření jsou ale jen jednou stránkou mince. Prevence je řádově důležitější. Potřebujeme snížit a co nejrychleji zastavit spalování fosilních paliv, které zvyšují koncentraci CO2 v atmosféře, což má vliv na klima.

Překážky, které před námi stojí nejsou malé. První krok ale musíme udělat nyní. Připojte se k výzvě naší vládě, abychom dodržovali závěry Pařížské dohody a vědecká doporučení a začali přijímat jak adaptační, tak preventivní opatření.