Český premiér poměrně často opakuje, že plníme Pařížskou klimatickou dohodu. Opak je pravdou a není příliš obtížné to dokázat. Česko nejenže nedodržuje Pařížskou dohodu, ale dokonce aktivně blokuje jakékoliv kroky, které by Česko a EU přiblížily k jejímu plnění.  

Pokud nahlédneme přímo do textu Pařížské dohody, dočteme se, že hlavním cílem této dohody je: “udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C.” Signatáři, tedy i Česko, se na tom dohodly “uznávajíce potřebu účinné a progresivní reakce na naléhavé hrozby změny klimatu na základě nejlepších dostupných vědeckých poznatků”.

Česko nejenže nedodržuje Pařížskou dohodu, ale dokonce aktivně blokuje jakékoliv kroky, které by Česko a EU přiblížily k jejímu plnění.

Nejlepší dostupné vědecké poznatky vztahující se k Pařížské úmluvě jsou shrnuty ve zprávách IPPC. Speciální zpráva IPPC z loňského roku popisuje rozdíl dopadů oteplení o 1,5 °C a 2 °C. Závěry vědců lze jednoznačně interpretovat jako nutnost udržet oteplení právě maximálně o 1.5 °C. Dokonce kolem tohoto “upřesnění” cílů Pařížské dohody panuje shoda a nezpochybňuje ho ani český premiér. Zatím. Ovšem tato zpráva také přináší důkladné propočty a modelace, o kolik se musí snížit emise skleníkových plynů, abychom 1,5 °C  neprošvihli.

COP21: Arc de Triomphe Sun Action in Paris. © Greenpeace

Při zahájení Pařížské konference připomněl nenásilný protest dobrovolníků Greenpeace, že klimatická změna má řešení.

V roce 2015 v rámci plnění cílů Pařížské dohody předložily jednotlivé státy své dobrovolné příspěvky – tedy o kolik sníží své emise, aby se země neoteplila o více než  2 °C, respektive 1,5 °C. Členské státy EU předložily svůj závazek společně a zavázaly se snížit emise o 40 % do roku 2030 oproti roku 1990. To je ten závazek, či spíše příspěvek, který jsme si sami stanovili a plníme ho a o kterém tak často a  rád hovoří náš předseda vlády. Zapomíná však dodat, že pro udržení oteplení nejen o 1,5 °C, ale i 2 °C je to žalostně málo. Podle již zmiňované zprávy IPPC z roku 2018 je třeba globálně snížit emise o 45 % – ovšem oproti roku 2010 a ne 1990 a do roku 2050 musí celý svět vypouštět stejně uhlíku, jako je naše planeta schopna ukládat.

Závěry vědců lze jednoznačně interpretovat jako nutnost udržet oteplení právě maximálně o 1,5 °C.

To, že Česko neplní Pařížskou dohodu, potvrzuje mimo jiné i nová studie vědecké společnosti Climate Analytics, která propočetla, jak rychlý má být odklon od uhlí, aby bylo dosaženo cíle maximálního nárůstu teploty o 1,5 °C. Propočty mimo jiné ukazují, že Česko ani v budoucnu, pokud nepřijde rychlá změna energetiky, nebude plnit cíle dohody, protože plánuje těžit a spalovat uhlí i po roce 2037. Pro splnění cílů dohody musí s uhlím skončit do tohoto roku celý svět. Vyspělé státy – kam se samozřejmě počítá i ČR – musí podle nové studie skončit s uhlím už v roce 2031

Ostatním státům hazíme klacky pod nohy

Česko nejenže nedodržuje Pařížskou dohodu, ale dokonce aktivně blokuje jakékoliv kroky, které by Česko a EU přiblížili k jejímu plnění. Český premiér spolu s dalšími několika málo státy  zablokoval strategii uhlíkové neutrality EU do roku 2050 – přičemž je potřeba ji dosáhnout ve vyspělých evropských státech alespoň o deset let dříve. Zároveň Česko bylo opět mezi několika státy, které odmítly diskusi o navýšení příspěvků/závazků do roku 2030. Zatímco řada státu EU požaduje zvýšit závazek z naprosto nedostačujících 40 % alespoň o více než  50 % (potřeba je tak 65 %).

Ovšem nejen na evropské půdě se činíme. I u nás doma jsme svědky minimálně tří skandálních rozhodnutí, které nám i v budoucnosti velmi ztíží plnit naše klimatické závazky. Státem ovládaná společnost ČEZ místo odstavení staré hnědouhelné elektrárny Počerady v pátek 4. října prohlásila, že ji prodá uhlobaronovi Pavlu Tykačovi, který chce tohoto hnědouhelného čmoudícího veterána provozovat ještě řadu let. Jiná hnědouhelná elektrárna – Chvaletice – měla být ČEZem uzavřena už v roce 2015, ale získal ji uhlobaron Tykač, který nyní od krajského úřadu v Pardubicích dostal bezprecedentní výjimku z emisních limitů a může elektrárnu bez výrazné ekologizace dál provozovat i po roce 2021. Do třetice všeho zlého se plánuje prodlužovat těžba v hnědouhelném dole Bílina.

Tak vypadá česká klimatická politika v roce 2019.  

Také vás rozčiluje nečinnost naší vlády a dalších politických představitelů? Přidejte se k výzvě #SpoluProklima, aby česká vláda udělala maximum pro splnění závazků Pařížské dohody.

SpoluProKlima