© Greenpeace / Victor Sguassero

Graffiti on the streets of Johannesburg, highlight water as a human right.

V rámci akcí Týdne pro klima, jsme uspořádali spolu s organizacemi Amnesty International, Lékaři bez hranic a Asociací pro mezinárodní otázky, debatu o lidských právech v čase klimatické krize. Vyplynulo z ní, že všechny zúčastněné organizace považují klimatickou krizi za vážný a urgentní problém, který si žádá okamžité řešení. Klimatická krize totiž samozřejmě mění a bude měnit i nadále svět, jak ho známe. I u nás již dnes pozorujeme projevy klimatických změn, jako jsou sucha a další změny počasí.

V zemích globálního Jihu jsou však následky změn klimatu ještě mnohem výraznější. Jejich obyvatelé čelí nedostatku pitné vody, požárům, záplavám, tajfunům a dalším extrémním jevům. Klimatická změna tam způsobuje již dnes neúrody, válečné konflikty i šíření vážných nemocí. Díky tomu se podle nás tak nedaří zajišťovat jedno ze základních lidských práv – život ve zdravém životním prostředí. Ani pro naši, ani pro budoucí generace.

K zastavení nejhorších dopadů klimatické změny, o jaké jde Greenpeace, je zapotřebí především přestat s vypouštěním skleníkových plynů do atmosféry. Musíme transformovat ekonomiku, energetiku a zemědělství. Jedno z nutných opatření je nahrazení spalování fosilních paliv jako je uhlí a ropa používáním obnovitelných zdrojů.

V zemích globálního Jihu jsou však následky změn klimatu ještě mnohem výraznější.

Víme, že to nebude jednoduché a že změna vyvolá odpor u bohatých korporací, jejichž zisk plyne ze spalování fosilních paliv. Žijeme však v době krize a náš čas na možnost nápravy se krátí. Podle vědeckého panelu IPCC máme posledních 11 let na udržení zvýšení teploty pod 1,5 stupně Celsia. Chceme tudíž krizi pojmou jako příležitost ke společenské změně. Proto vnímáme pozitivně, že se k volání po řešení tohoto problému přidávají i další neziskové organizace, které nejsou původně ekologicky zaměřené. Jako Greenpeace věříme, že se to může podařit pouze, když budeme dbát při nutných změnách na dodržování lidských práv. Naší strategií je podporovat všechny, aby začali být aktivní a stali se hrdiny. Hrdinkou či hrdinou se může stát každý a společně pak můžeme přesvědčit státy i korporace, aby byla nutná transformace výhodná pro přírodu i pro obyvatele celého světa.

Považujeme totiž za svou povinnost zajistit budoucím generacím zdravé životní prostředí.

Celou debatu si můžete prohlédnout zde: