Ministr životního prostředí Richard Brabec musel jet do Bruselu na kobereček. Česká republika se totiž se vstupem do Evropské unie zavázala, že bude snižovat emise nebezpečných látek a prachu v ovzduší, ovšem provedení zatím značně pokulhává. Eurokomisař pro životní prostředí Karmenu Vella si proto Brabce a dalších osm ministrů pozval, aby představili plány na snižování škodlivin ve vzduchu. A není to žádná formalita. Kvůli špatnému ovzduší hrozí České republice žaloba u Evropského soudního dvoru.

Během dnešního dne se řeší především oxidy dusíku a prach – podstatnou část těchto emisí vedle automobilové dopravy produkují uhelné elektrárny a teplárny. Brabec se může pochlubit, že i díky jeho neústupnosti se Česko minulý týden nepřipojilo ke kontroverzní žalobě Polska proti novým emisním stropům pro největší znečišťovatele, které snižují povolené emise prachu zhruba o polovinu a mírně snižují i emise oxidů dusíku. Ale to samo o sobě nic neznamená, dokud majitelé ty nejšpinavější provozy nezmodernizují či neodstaví. A už vůbec to neřeší situaci ve městech, kde zavádění nízkoemisních zón či jiné plány na omezení automobilové dopravy zatím vždy ztroskotaly.

:. Elektrárna Chvaletice má výjimku pro provoz od roku 2016 do roku 2020, bude žádat o další od roku 2021? (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

Bránit snahám vyčistit vzduch od škodlivin budou i nadále majitelé starších vozů a automobilová lobby, což je pochopitelné, protože případný zákaz vjezdu do města se jich přímo dotýká. A ministerstvo ani neplánuje se jim nějak postavit. Samo například hovoří o tom, že by do roku 2020 chtělo snížit oxidy dusíku o 10 procent výlučně v oblasti energetiky.

Hned dvě výjimky pro teplárny

Česká republika přitom ještě nesplnila jeden cíl a už se před ní rýsuje další – nové emisní stropy pro velké znečišťovatele platné od roku 2021. Proti nim se zatím nejvíce vymezili zástupci tepláren. Slyšeli jsme tedy argumenty o zdražování tepla či o masivním přechodu lidí od centrálního vytápění k lokálním topeništím. Teplárníci nás strašili, že nová pravidla úplně zničí české teplárenství. Zapomněli se ovšem veřejnosti zmínit, že se jich změny nemusí vůbec dotknout.

Nové stropy pro škodliviny jsou namířené především proti obřím provozům s největšími absolutními objemy vypouštěných škodlivin. Lokální uhelné výtopny do 200 MW ovšem do této kategorie nespadají a už při schvalování novinky pro ně byla vyjednána výjimka – nové limity nemusí plnit v roce 2021, ale až o tři roky později. Pokud ovšem existuje nějaký podstatný důvod, proč by měly zůstat v provozu tak, jak jsou, mohou si u krajského úřadu zažádat o další výjimku.
Důležité ovšem je, aby institutu výjimek nezneužívaly velké zdroje, které neprodukují teplo. Typově tedy třeba elektrárny Počerady či Chvaletice. Jinak tady budeme dál dýchat zkažený vzduch a od Evropské komise za to budeme dál dostávat kouř.
Psáno pro iHned.cz

Lukáš Hrábek

O autorovi

Lukáš Hrábek
Přečti si zajímavé články od Lukáše Hrábka.