Infolist pro média

Evropská unie v současné době připravuje nové normy pro znečištění z uhelných elektráren v EU. Tento proces je jedinečnou příležitostí, jak omezit toxické emise, na jejichž následky v Evropě každoročně umírají desítky tisíc lidí. Greenpeace ovšem již v březnu odhalilo, že Evropská unie v podstatě přenechala přípravu nových pravidel pro znečištění (tzv. BREF, tedy referenčních dokumentů nejlepších dostupných technik BAT) zástupcům průmyslu, jejichž činnost mají regulovat. V důsledku toho hrozí, že nové emisní limity, které nakonec EU schválí, budou mimořádně slabé – mírnější, než v Číně, Spojených Státech či Japonsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatečně přísné emisní limity by mohly v období mezi roky 2020 a 2029 vést k 71 000 předčasných úmrtí, kterým by bylo možné předejít při použití skutečně nejlepších dostupných technik (již dnes používaných v praxi). Jedná se zejména o zbytečná úmrtí kvůli zvýšenému riziku mrtvice, srdečních onemocnění, rakoviny plic a dalších nemocí souvisejících se znečištěním ovzduší [4]. Znečištění způsobené spalováním uhlí by krom toho vyvolalo stovky tisíc smrtí nekončících případů srdečních onemocnění a nemocí dýchacích cest jako jsou chronická bronchitida nebo astma. Výrazně postiženy by byly děti. Vyplývá to z analýzy „Zdravotní a ekonomické dopady různých variant emisní limitů pro uhelné elektrárny v EU“ [5], kterou nechaly zpracovat nevládní organizace Greenpeace a EEB.

Celý infolist zde:

Toxické uhlí: zdravotní dopady slabých emisních limitů EU