Uhelná komise, kterou vláda pověřila přípravou doporučení k útlumu a konci spalování uhlí v Česku, zasedá v pátek 5. června po dvouměsíčním odkladu způsobeném epidemií koronaviru. Dlouho očekávané jednání bude na netradičním místě, v končící uhelné elektrárně Prunéřov I. Podle zástupců ekologických organizací případ Prunéřova ukazuje, že odstavování zastaralých uhelných elektráren není problém – a je tedy potřeba bezodkladně zavřít i další zastaralé elektrárny vyrábějící elektřinu na vývoz, zejména Počerady a Chvaletice.

Prunerov Power Station. © Greenpeace / Kate Davison
Elektrárna Prunéřov © Greenpeace / Kate Davison

V loňském roce se v ČR vyrobilo o 13 TWh elektřiny více, než spotřebovalo. Přebytek vývozu je o téměř 1 TWh vyšší, než činí dohromady maximální dodávka z elektráren Počerady, Chvaletice a Prunéřov I. Elektrárny Počerady a Chvaletice jsou také největší zdroje škodlivé rtuti do ovzduší a společně vyprodukují stejně emisí oxidu uhličitého jako 4 miliony osobních aut.

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Je nejvyšší čas, aby se práce komise restartovala, takže vítám jednání v Prunéřově. Místo je zvoleno dobře – ukazuje, že zastaralé uhelné elektrárny je možné bez problémů odstavit. Ale i po odstavení Prunéřova I bude obrovský převis vývozu elektřiny z ČR, emisí skleníkového oxidu uhličitého i škodlivé rtuti. Takže zcela logický další krok je odstavit i zastaralé elektrárny Počerady a Chvaletice. To koneckonců může Uhelná komise vládě poradit, jako jeden z bodů svého doporučení.”    

Jan Rovenský, člen Uhelné komise za Greenpeace ČR řekl:
“Odstavení elektrárny Prunéřov I ukazuje, že odstavovat zastaralé uhelné elektrárny můžeme, když budeme chtít. A pokud Uhelná komise bude dostatečně ambiciózní, mohli bychom do roku 2025 zavřít všechny uhelné zdroje jedoucí na vývoz a do roku 2030 po využití potenciálu energetických úspor a vybudování dostatečné náhrady především v obnovitelných zdrojích bychom mohli zavřít i všechny ostatní velké uhelné zdroje, které nejsou potřebné pro teplárenství.”

Zdůrazňujeme, že výše uvedená vyjádření členů Uhelné komise jsou projevem jejich osobního názoru, resp. názoru Zeleného kruhu a Greenpeace ČR, nikoliv názoru celé Uhelné komise.