Chcete udělat víc?
#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu Vyzvěte české politiky, aby odpovědně řešili klimatickou krizi!

Připoj se a společně doveďme politiky k tomu, aby odpovědně řešili klimatickou krizi. Je třeba, aby se následná vláda postavila k řešení klimatické krize čelem…

Jdu do toho ×

Vojvodský správní soud ve Varšavě zrušil rozhodnutí polského Ministerstva klimatu o vyloučení Greenpeace ČR z řízení o povolení další těžby v polském dole Turów, které bylo těžební firmě PGE vydáno na 6 let. Verdikt tak potvrdil tvrzení Greenpeace, že mu byla upřena účast v řízení nezákonně a že byla porušena práva veřejnosti na přístup k informacím o životním prostředí. Greenpeace považuje celé řízení o povolení těžby na 6 let za nezákonné, protože odporuje evropské legislativě. Úředníci neumožnili zapojení veřejnosti, ani neprovedli posouzení vlivů tohoto projektu na životní prostředí. Polská strana nikdy nezveřejnila rozhodnutí k povolení těžby. Ani veřejnost, ani česká vláda tak neví, kde a jakým způsobem bude firma PGE následujících 6 let těžit. Důl Turów přitom již nyní odčerpává vodu z krajiny a ze studní na české straně hranice.

Soud uložil Ministerstvu klimatu, aby o účasti Greenpeace rozhodlo znovu. Nespokojil se totiž s argumentem ministerstva, že se veřejnost mohla zapojit do jiného řízení, které v souvislosti s dolem probíhalo. V případě, že ministerstvo rozhodne, že Greenpeace se mělo řízení účastnit, nebo ke stejnému závěru později dojde soud, může to vést i ke zrušení stávajícího povolení a k zastavení těžby. 

Protestní jízda na kajacích proti dolu Turów (c) Greenpeace – Ibra Ibrahimovič

Těžební společnost PGE si původně zažádala o povolení těžby na dalších 24 let. V přeshraničním řízení o vlivu těžby na životní prostředí (tzv. proces EIA) vydala česká vláda k tomuto záměru negativní stanovisko. PGE následně požádalo o jiné povolení k těžbě – tentokrát na 6 let – a v netransparentním řízení ho od úředníků dostalo.

Účast veřejnosti a provedení procesu EIA se stejně jako ochrana vod řídí evropskými směrnicemi. V případě dolu Turów je ale evropská legislativa zjevně porušována, a Česká republika již proto 30. září letošního roku podala na Polsko oficiální podnět k Evropské komisi, po kterém může následovat žaloba u Evropského soudního dvora.

Důl Turów narušuje spodní vody na českém území, a tím ohrožuje zásobování pitnou vodou desetitisíce lidí v Libereckém kraji. Způsobuje ale také hluk a znečištění ovzduší. Spalování vytěženého uhlí uhlí navíc prohlubuje klimatickou krizi. Podle nedávné německé studie také způsobuje sesuvy půdy a hrozí, že místní řeka Nisa se propadne do dolu.

Nikol Krejčová z Greenpeace říká:
„Dlouhodobě tvrdíme, že těžba na dole Turów je ilegální, protože porušuje evropskou legislativu. Rozhodnutí polského soudu potvrdilo, že Greenpeace ČR mělo být účastníkem řízení o povolení těžby. Vyloučení veřejnostiveřejnosti bylo přitom jenom jedním z mnoha podobných excesů polských úřadů při prodlužování těžby v Turówě. Greenpeace odmítá ničení životního prostředí a pošlapávání práv českých občanů pokračující těžbou na dole Turów a věří, že Česká republika Polsko zažaluje u Evropského soudního dvora, a to neodkladně na začátku příštího roku po uplynutí nutné lhůty od podání podnětu k Evropské komisi.“