Většina členů Uhelné komise dává volbou roku 2038 vládě nebezpečné a nezodpovědné doporučení. Oproti současným plánům státu jde sice o významné zkrácení doby uhelné, ale přesto je doporučení tak vzdáleného konce uhlí nejen v rozporu s ochranou klimatu dle Pařížské dohody. Plán spalovat uhlí dalších 18 let nejspíš ztroskotá na tom, že už za 10 let nejspíš nebude spalování uhlí dávat ekonomický smysl. Zástupci ekologických organizací v Uhelné komisi proto vyzývají vládu, aby takové doporučení odmítla a pracovala s realističtějším scénářem.

Proti usnesení hlasovali zástupci ekologických organizací Jiří Koželouh a Jan Rovenský, zdržel se zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí a také ministr Richard Brabec, který uvedl, že podporuje rok 2033.

Uhelná komise zároveň pokračuje v práci. Ekologické organizace uspěly s návrhy, že nyní by se měla zaměřit na předložení podrobnějšího harmonogramu útlumu, návrh změn zákonů a detailní hodnocení sociálních dopadů útlumu. Zástupci ekologických organizací budou prosazovat rychlé odstavování uhelných elektráren a efektivní pomoc státu lidem v uhelných regionech. Dnes schválené usnesení komise v této fázi doporučuje vládě poskytnou třem uhelným krajům cca 80 miliard korun v rámci připravovaných evropských fondů.

Ekologické organizace odmítají, že by konec uhlí byl možný jen za předpokladu výstavby nových jaderných reaktorů, jak říká text přijatého usnesení. Podklady od společnosti ČEPS prokazují, že konec uhlí je možný už v roce 2033, kdy nikdy nikdo nepředpokládal spuštění nového reaktoru. Podmiňovat konec uhlí extrémně drahým a velmi nejistým projektem výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech tak nedává smysl..

Nedávno zveřejněná nezávislá studie společnosti Ember ukázala, že odklon uhlí je možné zvládnou již do roku 2030. Nahrazování uhlí během příštích 5 a 10-ti let by navíc dle studie Bloomberg New Energy Finance bylo ekonomicky optimální, neboť výroba z uhlí se rychle prodražuje. Pro dostatečné tempo snižování emisí skleníkových plynů pro plnění Pařížské klimatické dohody musí vyspělé země (jako ČR) skončit s uhlím do roku 2031 a zbytek světa pak do roku 2037. Česká vláda v programovém prohlášení slibuje, že “Budeme důsledně dbát, aby jednou z hlavních priorit všech hospodářských odvětví bylo snižování emisí skleníkových plynů. Budeme plnit všechny úkoly a cíle stanovené Pařížskou dohodou.”

Podle průzkumu agentury Focus, Marketing & Social Research pro Hnutí DUHA 60 % dotázaných souhlasí s postupným ukončením těžby a spalování uhlí, 21 % nesouhlasí. V hnědouhelných regionech chtějí lidé konec uhlí nejdříve. 52 % lidí v Ústeckém a Karlovarském kraji chce konec uhlí nejpozději v roce 2035. Téměř 80 % lidí si myslí, že by se měly zvýšit investice do obnovitelných zdrojů. 

Jan Rovenský, člen Uhelné komise za Greenpeace ČR, řekl: 
“Komise přes naše opakované námitky rozhodla, aniž by měla k dispozici jakékoliv analýzy k dopadům jednotlivých scénářů na klima, zaměstnanost, veřejné rozpočty, dotčené regiony či veřejné zdraví. Neexistuje ani žádný harmonogram útlumu. To vše se bude dodělávat teprve dodatečně. Je to absurdní jak z nějaké Kafkovy povídky či Beckettovy hry. Upřímně řečeno, začínám pochybovat, jestli členství v orgánu, který „pracuje“ tímto způsobem, má dál smysl. Chtěl bych poděkovat panu ministru Brabcovi, který podpořil konec uhlí v roce 2033.”

Jiří Koželouh z Hnutí DUHA, člen Uhelné komise za asociaci ekologických organizací Zelený kruh, řekl:
“Rozhodnutí Uhelné komise – které jsem samozřejmě nepodpořil – je mimo realitu a nebezpečné z hlediska ochrany klimatu, energetiky a sociálních dopadů. Podle ekonomických prognóz musíme počítat s tím, že se spalování uhlí přestane vyplácet do deseti let. ČEPS pro Uhelnou komisi spočítal, že uhlí můžeme do roku 2033 opustit a další studie ukazují, že to půjde již v roce 2030. Vláda by nezodpovědné doporučení měla odmítnout.  Potřebujeme také návrh tempa útlumu, zejména v tomto desetiletí a sociální řešení pro uhelné kraje a zaměstnance z elektráren a dolů.”

Zdůrazňujeme, že výše uvedená vyjádření členů Uhelné komise jsou projevem jejich osobního názoru, respektive názoru Zeleného kruhu a Greenpeace ČR, nikoliv názoru celé Uhelné komise.