Organizace Greenpeace dnes zaslala ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi a ministrovi zahraničních věcí Jakubu Kulhánkovi výzvu, aby neprodleně zveřejnili požadavky, které má česká strana na Polsko při vyjednávání smlouvy o kontroverzním dolu Turów. Greenpeace tvrdí, že vyjednávání mezinárodní smlouvy by mělo být transparentní. Kromě přímé prosby o okamžité zveřejnění navrhované smlouvy podala organizace i oficiální žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou se ministerstva budou muset zabývat úředně.

Ministerstvo životního prostředí dříve sdělilo, že nebude podmínky České republiky zveřejňovat před tím, než s nimi seznámí Polskou stranu. Tato podmínka již byla splněna, protože text smlouvy již Česko odeslalo do Polska v pondělí. Ve čtvrtek by pak měl podle informací Greenpeace do Česka na jednání o Turówu přijet polský ministr životního prostředí a klimatu Michal Tadeusz Kurtyka. Právě on letos povolil těžbu na dole Turów až do roku 2044

Protest proti dolu Turów v Praze © Karel Šuster

Důl Turów se nachází přímo na česko-německo-polské hranici a negativní dopady má především na lidi na české straně hranice. Nejvážnějším problémem je odtékání vody z českého území, které již dnes způsobuje problémy místním obyvatelům. Provoz dolu byl prodloužen ilegálně, proto proti němu podala česká vláda žalobu k Soudnímu dvoru EU. Ten 21. května vydal předběžné opatření, podle něhož se má důl uzavřít, aby nedošlo k nevratným škodám na české straně, Polsko ale rozhodnutí soudu nerespektuje a těží dál. Vláda navrhla, aby za každý den ilegální těžby platilo Polsko 5 milionů eur na pokutách. Zároveň ale chce s Polskem uzavřít dohodu a stáhnout žalobu dříve, než by muselo pokuty začít platit.

Nikol Krejčová z Greenpeace říká: 
“Veřejnost má nezpochybnitelné právo na přístup k informacím, kterými úřady a politici disponují. Utajované podmínky dohody s Polskem vylučují z veřejné debaty místní obyvatele, neziskové organizace, média i veřejnost. Nahrávají naopak předpokladu, že připravovaná smlouva je přilíš slabá a že jde na ruku Polsku a uhelné společnosti PGE. Hlavním českým požadavkem musí být stanovení podmínek ukončení těžby, protože právě její rozšiřování směrem k ČR způsobuje ztrátu vody z českého území. Čeští politici se zatím vůbec nevyjadřují k přistoupení Evropské komise k žalobě na Turów. Vláda má přitom jedinečnou možnost Komisi přizvat k jednáním o dohodě, aby posílila svou pozici oproti Polsku, které dlouhodobě české požadavky ignorovalo. Společným tlakem s Evropskou komisí může dosáhnout lepších podmínek.“