Organizace Greenpeace Česká republika přivítala návrh nového nařízení EU, které má omezit ničení lesů a pralesů kvůli dovozu a prodeji rizikových komodit, jejichž produkce je hlavním motorem globální deforestace. Návrh zákona budou v následujících měsících schvalovat členské státy EU a Evropský parlament. Greenpeace bude usilovat o to, aby se při schvalovacím procesu návrh nerozmělnil očekávaným tlakem lobbistů, ale naopak byly zaceleny mezery, které návrh obsahuje.

Petici Greenpeace za co nejúčinnější evropský zákon proti deforestaci již podepsalo 41 184 lidí. Jen od roku 1990 jsme na celém světě ztratili více než 420 milionů hektarů lesů a pralesů – tedy plochu větší než je samotná rozloha EU. Nemalou měrou je za to odpovědná i spotřeba produktů prodávaných v Česku a EU, jako je soja, palmový olej, kakao, káva nebo hovězí maso. Právě kvůli produkci těchto komodit se kácejí pralesy a lesy po celém světě, aby uvolnily místo plantážím nebo pastvinám. Návrh nových pravidel pro tyto tzv. rizikové komodity pro lesy a ekosystémy má zaručit, že produkty, které Evropané používají, kupují a konzumují v EU, nepřispívají ke globální deforestaci a degradaci lesů.

Amazonie. (c) Greenpeace

Podle návrhu by společnosti, které uvádějí rizikové komodity na trh EU, měly sledovat jejich původ a zaručit, že jejich produkce není spojena s deforestací a degradací lesů.

Omezení návrhu pouze na lesy a degradaci lesů a vynechání dalších cenných ekosystémů jako jsou mokřady, savany či rašeliniště, které hrají v ochraně biodiverzity a mitigaci klimatické změny stejně důležitou roli, je největší slabinou jinak přelomového návrhu,” říká Jan Freidinger z Greenpeace. 

Návrh nařízení navíc obsahuje jen omezený seznam rizikových komodit a vynechává například kaučuk, kukuřici nebo vepřové a kuřecí maso. Nezavádí pravidla pro finanční instituce, jejichž investice často přispívají k projektům způsobujícím deforestaci. Další oblast, která si zaslouží vylepšení, je ochrana lidských práv a práv domorodých obyvatel, která nesmí být při produkci rizikových komodit porušována”, dodal Freidinger.

Návrh tohoto nařízení je součástí Zelené dohody a s velkou pravděpodobností připadne jeho finální schvalování na dobu české předsednictví EU. Očekává se, že jak Evropský parlament, tak vlády členských států začnou návrh projednávat na začátku příštího roku.