Státní podnik Lesy ČR bez povolení vykácel několik hektarů lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Šlo o mimořádně zachovalé přes dvě stě let staré buky, které tvořily původní druhovou skladbu lesa. Těžba, která proběhla bez vědomí příslušných úřadů pro ochranu přírody, zasáhla nejen unikátní starý les, ale také místní biotop zvláště chráněných živočichů. Organizace Greenpeace proto podala podnět České inspekci pro životní prostředí, ve kterém požaduje, aby bylo se státním podnikem zahájeno přestupkové řízení. Pokuta za nelegální těžbu se dle platné legislativy může vyšplhat až na dva miliony korun. Vzhledem k závažnosti přestupku a velké škodě na životním prostředí by podle Greenpeace měla být navíc také zakázaná těžba starých porostů v okolních oblastech.

Bučiny v Krušných horách. Ilustrační foto (c) Greenpeace – Petr Zewlakk Vrabec

“Lesy ČR způsobily nevyčíslitelnou a nevratnou škodu na životním prostředí, když v rozporu se zákonem pokácely stromy pocházející z doby Marie Terezie a Josefa II. Zničily tak nejen památný les, ale i celý místní biotop, a proto jsme České inspekci pro životní prostředí navrhli, aby v okolních lokalitách zakázala kácení stromů starších 100 let. Jedině tak se dá aspoň částečně kompenzovat způsobená ztráta. Zároveň navrhujeme za toto protiprávní jednání udělení pokuty v horní polovině zákonné sazby, a to vzhledem k možnosti vzniku nebezpečného precedentního chování obohacení se státního podniku prodejem nelegálně vytěženého dříví a absence jakékoliv lítosti za toto pochybení,” říká Nikol Krejčová z Greenpeace ČR.

Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR, už dříve v médiích potvrdila, že v oblasti LHC Litvínov a LHC Telnice skutečně došlo k nelegální těžbě dřeva. Státní podnik prý žádal o povolení k těžbě již v prosinci 2020 a dosud nedostal od příslušných úřadů žádnou odpověď. Jouklová však nevysvětlila, proč se státní podnik rozhodl stromy v chráněné lokalitě pokácet i bez souhlasu orgánů pro ochranu přírody a jak hodlá řešit vzniklou škodu.

“Staré lesy jako jsou ty, ve kterých se těžilo, patří k nejcennějším částem evropsky významné lokality a může v nich přežívat řada vzácných druhů živočichů, které v běžných hospodářských lesích domov nenajdou. Místo podobných kontroverzních zásahů by měl jít státní podnik naopak příkladem a umožnit, aby se lesy mohly na území evropsky významné lokality na dostatečně velkých plochách nerušeně vyvíjet. Podle evropské strategie o ochraně biodiverzity by měly členské státy EU zajistit přísnou ochranu přírody na 10 % svého území. Bučiny v Krušných horách by byly pro naplňování tohoto cíle ideální. Bohužel se však opět ukázalo, že současná ochrana krušnohorských bučin je slabá,” říká Jaromír Kyzour, právní zástupce Greenpeace.

Organizace Greenpeace těžbu ve vzácných krušnohorských bučinách dlouhodobě kritizuje a požaduje vytvoření rozsáhlého chráněného území s bezzásahovým režimem. Místní acidofilní a květnaté bučiny byly totiž zařazeny mezi nejcennější přírodu Evropy – do sítě Natura 2000 – jako součást evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Státní Agentura ochrany přírody a krajiny zároveň tuto lokalitu už dlouho eviduje jako území vhodné pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, kterou v minulosti podpořili i někteří představitelé Ústeckého kraje.