Organizace Greenpeace dnes podala podnět k prošetření možného obchodování s nezákonně vytěženým dřevem pocházejícím z evropsky významné lokality Východní Krušnohoří ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Podle právního názoru organizace Greenpeace je totiž jakékoli uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh nelegální a podle evropské i české legislativy by mu měl Krajský úřad Ústeckého kraje zamezit. 

Vytěžené dřevo (c) Greenpeace – Nikol Krejčová

Dřevo z buků starých přes 200 let vykácely Lesy ČR bez povolení na konci loňského roku a letos na jaře u Litvínova. Dotčené území je přitom zařazeno mezi přírodní lokality evropského významu a jako takové má být chráněno. Greenpeace dlouhodobě upozorňuje, že probíhající kácení v oblasti ničí předmět ochrany – zdejší unikátní staré bukové lesy. 

K prošetření možného nelegálního kácení státním podnikem Lesy ČR podala organizace Greenpeace podnět k inspekci životního prostředí na začátku května. Podle informací zveřejněných ve zprávě ČTK se Ústecký kraj na inspekci měl také obrátit podnětem, nicméně inspekce informovala organizaci Greenpeace, že se tak nestalo a že se situací začala zabývat až po jejím oznámení. Krajský úřad pak na žádost o informace Greenpeace potvrdil, že se kvůli kácení na Českou inspekci životního prostředí neobrátil. [2]

JUDr. Jaromír Kyzour, právní zástupce Greenpeace, říká:
„Vše nasvědčuje tomu, že Lesy ČR kácely stromy ve starých bučinách nad Litvínovem protiprávně. Krajský úřad by měl ale také prověřit, zda nebyl porušen zákaz uvádět nezákonně vytěžené dřevo na trh. Těžba v jedinečných, přes dvě stě let starých porostech byla nesmyslná. Dřevo ze starých stromů lze mnohdy použít už jen jako palivo. Ať státní podnik místo toho raději zajistí, aby v krušnohorských bučinách vznikly dostatečně velké plochy, kde se budou moci lesy bez přímých zásahů co možná nerušeně vyvíjet.“

Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská ČZU, říká:
“Staré lesy jsou zásadní pro ochranu biodiverzity i klimatu. Žije v nich mnoho vzácných druhů organismů a v biomase stromů a v půdě velké množství uhlíku, který se po jejich vykácení uvolní. Proto navrhujeme, aby byla ve státních lesích provedena analýza výskytu starých lesů a následně zajištěna jejich adekvátní ochrana a management.“

Mgr. Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace, říká:
“Těžba státním podnikem Lesy ČR proběhla bez potřebného povolení, tedy nelegálně. S takto vykáceným dřevem se nesmí obchodovat a my doufáme, že to krajský úřad zajistí. Obzvlášť pokud se jedná o státní podnik Lesy ČR, neboť stát by měl jít příkladem a neměl by získávat peníze v rozporu se zákonem. Doufáme také, že Česká inspekce životního prostředí urychleně zasáhne, aby se zamezilo opakování takového chování, zakáže těžbu stejně hodnotných lesů v okolí a vyměří pokutu na horní hranici sazby. Nechápeme, proč se v tak závažné věci kraj sám neobrátil na inspekci s žádostí o prošetření nelegálního kácení.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
Celé území Krušných hor by mělo být chráněno před ničením. Bohužel se to tak neděje. Proto doufáme, že bude co nejdříve vyhlášena Chráněná krajinná oblast Krušné hory, a v rámci ní se dostatečně zajistí ochrana starých bukových lesů, které jsou domovem mnoha vzácných druhů. Ministerstvo životního prostředí a vláda musí zamezit kácení lesů nad 150 let věku. Takových lesů je u nás velmi málo, ale jsou to nenahraditelná centra biodiverzity.“