Evropští ministři a ministryně životního prostředí dnes oslabili připravovaný zákon EU proti odlesňování, který má zamezit kácení lesů a pralesů kvůli produkci komodit, jako je sója, palmový olej, kakao, dřevo či celulóza. Ministři navrhli změny v textu návrhu Evropské komise, které by umožnily pokračovat v prodeji výrobků, jejichž produkce vážně poškozuje lesy, a zároveň by umožnily prodej dřeva, celulózy a papíru, kvůli jejichž produkci došlo k úplnému odlesnění celých oblastí.

Odlesňování v Amazonii

Ministři a ministryně většinou hlasů podpořili novou definici „degradace lesů“, která se podle nového návrhu má vztahovat pouze na přeměnu primárních lesů (tedy pralesů) na plantáže. Primární lesy ale tvoří extrémně malé procento evropských lesů. Takové opatření by ponechalo naprostou většinu lesů v EU bez ochrany a umožnilo by pokračování mnoha škodlivých lesnických praktik. V kombinaci s definicí „odlesňování“ v zákoně, která se vztahuje pouze na přeměnu lesů na zemědělskou půdu, by tato úzká definice „degradace“ mohla také ponechat trh EU otevřený pro výrobky, jako je dřevo a papír, které pocházejí ze zničených lesů, včetně primárních lesů, ještě před jejich formální přeměnou na plantáže stromů nebo zemědělskou půdu. Vágní definici degradace lesů ve svém vystoupení kritizovala i česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Ministři životního prostředí také nenavrhli rozšíření nařízení na další ekosystémy, které by se zákon snažil chránit, ani nerozšířili seznam komodit, na které by se zákon vztahoval. Organizace Greenpeace kritizovala návrh zákona z pera Evropské komise za to, že ponechává bez ochrany ohrožené ekosystémy, jako jsou savany, mokřady a rašeliniště, a že ignoruje produkty a komodity spojené s ničením přírody, jako je kaučuk, kukuřice, drůbež a vepřové maso. 

Nyní se bude zákonem proti odlesňování zabývat Evropský parlament. Jeho výbor pro životní prostředí bude o pozměňovacích návrzích hlasovat 11. nebo 12. července. Očekává se, že europarlament dokončí své stanovisko v září, poté začnou třístranná jednání o konečném znění zákona mezi Evropskou komisí, europarlamentem a vládami členských států.

Jan Freidinger z Greenpeace ČR říká:
Rada pro životní prostředí měla šanci zákon vylepšit a stal se pravý opak. Rada dala přednost lobistům dřevařského průmyslu před důslednou  ochranou lesů a pralesů a zklamala více než 1,2 milionů Evropanů, kteří se pro silný zákon vyjádřili během veřejné konzultace, i více než 80 tisíc Čechů a Češek, kteří podpořili petici v kampani #SpoluProPralesy. Naštěstí to tak nemusí skončit a naše naděje, se upínají k Evropskému parlamentu, který svou pozici k zákonu bude teprve schvalovat.”