Uplynuly již tři měsíce od chvíle, kdy organizace Greenpeace upozornila na ilegální kácení vzácných bučin v Krušných horách a podala podnět České inspekci životního prostředí, přesto se zatím nic nestalo. Organizace Greenpeace, která po inspekci žádala zahájení přestupkového řízení se státním podnikem Lesy České republiky, zákaz těžby starých porostů v oblasti Litvínova a udělení pokut v horní hranici sazby, proto nyní kvůli nečinnosti inspekce podala podnět k ministerstvu životního prostředí. Zároveň ekologická organizace podala podnět kvůli nečinnosti i k Ministerstvu zemědělství, protože Krajský úřad Ústeckého kraje dosud nereagoval na žádost Greenpeace, aby Lesům ČR zabránil obchodovat s nelegálně vykáceným dřevem.

Protest za větší ochranu krušnohorských bučin na zámku Jezeří (c) Greenpeace

Státní podnik Lesy ČR  přiznal, že vykácel 240 let staré buky minimálně na dvou lokalitách u Litvínova bez povolení, a tedy nelegálně. Těžba několika hektarů lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří zasáhla unikátní starý les, který je útočištěm chráněných a vzácných živočichů. Přes jasné a přiznané porušení zákona ovšem inspekce ani po třech měsících nijak nekoná. Ministerstvo životního prostředí by mělo nyní podle Greenpeace přikázat inspekci, aby zjednala nápravu. Podobně by i Ministerstvo zemědělství mělo nařídit Krajskému úřadu, aby se zabýval obchodováním s ilegálně vykáceným dřevem.

Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu bučin, říká:
„Je neuvěřitelné, že nelegální kácení unikátních starých buků inspekce životního prostředí už tři měsíce přehlíží. Kauzou se nechce zabývat ani Krajský úřad Ústeckého kraje. Nelegální kácení přiznal sám státní podnik Lesy ČR. Bez povolení vykácel unikátní stromy, které poskytují útočiště vzácným druhům ptáků, hmyzu a dalších živočichů. Proto se nyní obracíme na ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, aby přiměly úřady kauzu řešit. Doufáme, že se dočkáme aspoň částečné spravedlnosti – tedy zákazu kácení starých porostů v okolí a vysoké pokuty, která odradí v opakování ničení přírody.“

Jaromír Kyzour, právní zástupce Greenpeace, říká:Ani po několika měsících veřejnost neví, jak Česka inspekce životního prostředí prošetrila těžbu starých buků, která podle všeho proběhla protiprávně. To jen posiluje obavy, že nynější ochrana krušnohorských bučin je velmi slabá. Pokud se potvrdí nejen to, že kácení bylo nelegální, ale dokonce se s tímto dřevem ještě obchodovalo, byla by to mimořádně špatná vizitka.