Evropský parlament dnes přijal zásadní zákon EU proti celosvětovému odlesňování, který zakazuje prodávat v EU výrobky a komodity spojené s ničením lesů a porušováním lidských práv. Napravil tak selhání členských států, které návrh zákona výrazně oslabily. Finální znění zákona vzejde z tzv. trialogu mezi Evropským parlamentem a Komisí, který povede v rámci českého předsednictví Ministerstvo zemědělství. 

Protest Greenpeace proti odlesňování. (c) Greenpeace – Mitja Kobal

Evropský parlament mimo jiné vrátil do zákona důkladnější definice odlesňování a degradace lesů, které zajistí větší ochranu lesů před zemědělskou expanzí a destruktivními postupy těžby dřeva. Přijal silnější ochranu lidských práv, zejména práv původních obyvatel a místních komunit, která jsou často porušována při ničení ekosystémů. Rozšířil také seznam komodit a produktů, na které se zákon vztahuje, a přidal kaučuk, kukuřici a další hospodářská zvířata (prasat, ovcí, koz a drůbeže) k šesti komoditám navrženým Komisí (palmový olej, sója, káva, kakao, skot a dřevo).

Významným vylepšením je i rozšíření působnosti zákona na evropské finanční instituce, jejichž investiční portfolia by musela být prověřena, aby se eliminovaly vazby na projekty a společnosti, které způsobují ničení lesů.

Parlament se rovněž připojil ke Komisi a národním vládám a podpořil potřebu sledovat produkty až ke zdroji, a to i pomocí geolokace, aby se ověřilo, že nepocházejí z odlesněných oblastí, a vyloučil jakékoli výjimky nebo zvláštní zacházení s produkty, na něž se vztahují dobrovolné certifikační systémy.

Hlasování proběhlo v době, kdy brazilskou Amazonii postihl nejvyšší počet nelegálních požárů od roku 2010 a míra odlesňování dosáhla rekordních hodnot, a v době, kdy podle nedávného evropského průzkumu 82 % respondentů věří, že by podniky neměly prodávat výrobky, které ničí světové lesy, a 78 % se domnívá, že vlády by měly zakázat výrobky z odlesněných oblastí.

Jan Freidinger z Greenpeace Česká republika říká:
„Dnešní hlasování je novou nadějí nejen pro budoucnost světových a všech, jejichž živobytí je na nich závislé, ale i nadějí, že se svět dokáže vypořádat s klimatickou i biodiverzitní krizí. Díky obrovské podpoře veřejnosti, expertů a nyní i europoslanců stojí v přijetí tohoto zásadního kroku jen několik evropských vlád. České předsednictví tak má před sebou historický úkol dokončit tento zákon v co nejúčinnější podobě.  

Navzdory mnoha vylepešním  na ochranu lesů zůstávají po hlasování EP další ekosystémy, jako jsou savany a mokřady, které jsou stále ohroženy rozšiřováním zemědělství a dopadem spotřeby EU. Parlament však schválil ustanovení o přezkumu, které by Komisi umožnilo v příštím roce rozšířit ochranu na všechny přírodní ekosystémy.

Po dnešním hlasování začnou třístranná jednání o konečném znění zákona mezi Evropským parlamentem, vládami členských států a Evropskou komisí. Očekává se, že začnou 27. září.  Velkým tématem jednání bude pravděpodobně degradace lesů. Česká vláda, která má předsednictví Rady EU, povede rozhovory jménem vlád a je pod tlakem, aby se jednání podařilo uzavřít včas před summity OSN o klimatu a biologické rozmanitosti, které se uskuteční později během letošního roku.