Zástupci a zástupkyně organizace Greenpeace dnes odevzdali požadavky kampaně za záchranu lesů s původní druhovou skladbou starších 120 let na ministerstvu zemědělství. Před vchodem do budovy rozmístilo pařezy symbolizující destrukci starých lesů, která nyní probíhá.

Předání požadavků Greenpeace na ministerstvo zemědělství (c) Greenpeace – Matúš Molnár

Greenpeace již několik let vede kampaň proti ničení unikátních bukových lesů v Krušných horách. Přímo po ministerstvu Greenpeace chce, aby nařídilo státní firmě Lesy ČR, aby přestala s kácením a nešetrným managementem ve zbývajících starých lesích, z nichž má ve správě zhruba polovinu. Zároveň by vláda podle Greenpeace měla připravit opatření, která zamezí ničení lesů i dalším vlastníkům. Pro své požadavky ve výzvě Nekácejte nyní sbírá podpisy lidí. 

V sobotu 17. června bude Greenpeace pořádat naučnou procházku s přírodovědci do starého lesa u Litvínova. Právě v okolí Litvínova se má nyní znovu kácet, státní společnost Lesy ČR zde usiluje o pokácení několika tisíc stromů. Ústecký kraj tento záměr výrazně omezil, Lesy ČR se však odvolaly, protože chtějí kácet v původním rozsahu.

Nyní se do celé kauzy vložilo ministerstvo životního prostředí, které zrušilo jedno z povolení ke kácení. Organizace Greenpeace proto vyzvala ministerstvo, aby zrušilo firmě kromě jednoho povolení ke kácení i celý lesní hospodářský plán pro dotčenou oblast, a aby zajistilo, že se v místních starých lesích už kácet nebude. 

V minulosti organizace Greenpeace kritizovala například nedostatečnou ochranu bukových lesů v okolí zámku Jezeří u Horního Jiřetína, kde hospodaří firma I. H. Farm, patřící Olze Grillové, nevlastní dceři uhlobarona Pavla Tykače. Na základě tlaku podepsal vlastník lesa s Ústeckým krajem smlouvu o ochraně a vyhlásil bezzásahové území, byť ne v takovém rozsahu, jak ekologická organizace požadovala.

Později organizace Greenpeace také upozornila na ilegální kácení bez povolení, které provedly Lesy ČR u Litvínova a firma Royal Pine v Mariánském údolí u Horního Jiřetína. V minulých týdnech vyvolalo odpor veřejnosti také kácení Lesů ČR ve starých listnatých lesích v Karpatech – ve Ždánickém lese u Kyjova a u nedalekých Chřibů.

Staré lesy jsou unikátní a jsou důležité pro zachování biodiverzity. V Česku pokrývají zhruba 9 % rozlohy lesů, z toho polovina je ve vlastnictví státu. Žijí zde vzácné druhy jako lejsek malý, strakapoud prostřední, sokol stěhovavý a netopýr rezavý a brouci jako páchník hnědý, kovařík fialový, ale také různé druhy tesaříků, nosorožíků nebo roháčů. V dutinách starých stromů se pak ukrývají plši i další savci. Jen zlomek těchto lesů je však nějakým způsobem chráněn. 

Biodiverzita je podle vědců zásadní pro přežití lidstva na Zemi, a proto se k ochraně biologické pestrosti zavázaly i světové státy včetně Česka na konferenci v Montrealu loni na podzim. Státy se dohodly, že do roku 2030 budou chránit 30 % rozlohy moří a souší, přičemž 10 % bude chráněno pořádně. Greenpeace požaduje, aby v Česku mezi chráněnými oblastmi byly i unikátní staré lesy.

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, říká:
“Staré lesy jsou domovem mnoha vzácných živočišných a dalších druhů, které jinde nenajdeme. Pokud je nyní vykácíme, už se nedožijeme jejich plné obnovy. Staré lesy pamatují vládu Františka Josefa I., a pokud je necháme dožít, biodiverzita v nich se bude dále zvyšovat a postupně se lesy budou obnovovat. Staré lesy mají i další důležité funkce, stabilizují vodní režim v krajině a pomáhají nám zmírňovat průběh klimatické krize. Vyzýváme proto Lesy České republiky a Ministerstvo zemědělství, aby přestaly kácet lesy starší 120 let, a ochránily je tak pro biodiverzitu i nás všechny. Je na rozhodnutí státu, jak naloží s majetkem nás všech, proto by měl rozhodnout o ochraně starých lesů ve svém vlastnictví co nejdříve.”