Organizace Greenpeace podala stížnost k veřejnému ochránci práv kvůli postupu Ústeckého kraje a ministerstev životního prostředí a zemědělství při schvalování a přezkumu lesních hospodářských plánů pro lesy na území Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Greenpeace poukazuje na pochybení jednotlivých úřadů při schvalování lesních hospodářských plánů, které umožňují narušování vzácných starých bučin rozsáhlou těžbou. Úřady podle Greenpeace mají zajistit potřebnou ochranu vzácných lesů tím, že zruší nezákonně schválené lesní hospodářské plány a nové plány budou schvalovat jen po řádném posouzení jejich dopadů na evropsky významnou lokalitu. Zároveň by podle Greenpeace měl stát zajistit budoucnost místních lesů vyhlášením chráněného území s vyšším stupněm ochrany. 

Bučiny v Krušných horách (c) Greenpeace – Ibra Ibrhimovič

Greenpeace si stěžuje, že Ústecký kraj schvaluje lesní hospodářské plány v rozporu se zákonem na ochranu přírody a ve zjednávání nápravy je nečinný. Ministerstvo zemědělství jeho postup následně potvrzuje. Lesní hospodářské plány pak platí i přes svou zjevnou nezákonnost a úřady tvrdí, že není možnost, jak tuto situaci změnit. Greenpeace si kvůli tomu stěžuje také na nedostatečnou podporu ochrany přírody ze strany Ministerstva životního prostředí, které nebylo schopné tento problém napravit. Svou stížnost adresují zástupci Greenpeace ombudsmanovi, neboť nevidí jinou možnost, jak donutit úřady k lepšímu postupu při schvalování lesních hospodářských plánů a odstranění nezákonně schvalovaných lesních hospodářských plánů, které jsou přitom pro hospodaření v lesích i pro jejich ochranu zásadní.

Lesní hospodářské plány stanovují hospodaření v lese na dalších deset let včetně například objemu těžeb dřeva. V případě evropsky významné lokality se k nim musí vyjadřovat krajský orgán ochrany přírody, který by měl posoudit jejich dopady a vydat k nim souhlasné nebo nesouhlasné závazné stanovisko.

Greenpeace si stěžuje na nedostatečné posuzování vlivu lesních hospodářských plánů na přírodu, kdy se například nezohledňují kumulativní vlivy všech pokračujících těžeb. Lesní hospodářské plány jsou navíc Krajským úřadem Ústeckého kraje schvalovány i v případě, že k nim ten samý úřad vydá nesouhlasné stanovisko z pohledu ochrany přírody. U některých lesních hospodářských plánů došlo k vydání stanoviska po zákonné lhůtě nebo k němu nedošlo vůbec. Přestože jsou některé lesní hospodářské plány zjevně nezákonné, Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo zemědělství ani přes žádosti a upozornění, mimo jiné ze strany Ministerstva životního prostředí, nekonají a lesní hospodářské plány neruší.

Nedávná analýza Agentury ochrany přírody a krajiny přitom varuje, že pokud se bude hospodařit podle schválených plánů, zmizely by v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří téměř všechny nejstarší porosty vzácných bučin. Během příštích deseti let by došlo ke snížení zastoupení lesů nad 161 let z 9,5 % až na 0,6 %. Podobné je to u lesů starších 130 let souhrnně, kde by došlo k poklesu ze 17,9 % na 9,3 %.

Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu starých lesů, říká:
„Podle modelu Agentury ochrany přírody a krajiny hrozí, že přijdeme o ty nejcennější lesy Krušných hor. Velké objemy těžeb se v lesních hospodářských plánech stále objevují a Ústecký kraj je není schopen omezit. A když odbor životního prostředí toho samého úřadu vydá z důvodu přílišného ničení přírody nesouhlasné stanovisko, odbor zemědělství přesto plán schválí. Některé lesní hospodářské plány jsou zjevně nezákonné, přesto se je nedaří zrušit. Mnohokrát jsme se snažili tuto situaci změnit, ale kvůli zlovůli úředníků se nám to nepodařilo. Proto jsme se rozhodli na nezákonné a nesprávné postupy stěžovat ombudsmanovi. Doufáme, že se jeho úřad zastane ochrany přírody v Krušných horách a postaví se proti očividnému porušování zákonů.“

Zmíněná analýza Agentury ochrany a přírody navrhuje, aby byla na území Evropsky významné lokality vyhlášena rozsáhlá Národní přírodní rezervace o velikosti větší než 1000 hektarů, kde by se dosavadní hospodářské lesy změnily na lesy zvláštního určení. Oblast by pak měla překrýt připravovaná Chráněná krajinná oblast Krušné hory. Organizace Greenpeace tento návrh podporuje. Varuje však, že stát musí zajistit, aby místní lesy nebyly ničeny a ve velkém káceny, dokud území nedostane potřebnou ochranu, například právě rušením či úpravami lesních hospodářských plánů.