Firmy, které vyrábějí nábytek pro světoznámou společnost IKEA, odebírají podle zjištění nového reportu dřevo vytěžené v některých posledních zbývajících původních evropských lesích v rumunských Karpatech, a to včetně lesů v chráněných oblastech Natura 2000. Dnes zveřejněná investigace, kterou provedla organizace Greenpeace, odhalila, že s ničením lesů vysoce hodnotných z hlediska ochrany přírody (tzv. high conservation value forests) je spojeno sedm firem vyrábějících oblíbený nábytek IKEA, jako jsou židle INGOLF nebo dětské postýlky a postele SNIGLAR.

Protest před obchodem Ikea. (c) Greenpeace – Marta Janko

Nejméně 30 různých výrobků od těchto dodavatelů bylo nalezeno v obchodních domech IKEA ve 13 různých zemích: v Belgii, Česku, Finsku, Francii, Itálii, Izraeli, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. V Česku byly produkty od problematických rumunských výrobců nalezeny ve všech čtyřech obchodech firmy Ikea v Praze, Brně a Ostravě. Organizace Greenpeace na základě svých zjištění vyzvala společnost IKEA, aby se stala součástí řešení a neprohlubovala krizi klimatu a biologické rozmanitosti.

Jan Freidinger z Greenpeace Česká republika k tomu říká:
„Naše nejcennější přírodní dědictví nemůžeme zničit a přeměnit na kusy nábytku či šatní ramínka. Staré lesy jsou životně důležité pro zdraví planety a musí být okamžitě chráněny. IKEA musí dostát svým vlastním slibům o udržitelném podnikání a zaručit, že napříč celým dodavatelským řetězcem nebude docházet k destrukci starých lesů”.

Report jménem “Sestavování pravdy: Ničení starých lesů v rumunských Karpatech“ vydala kancelář Greenpeace CEE, která sdružuje pobočky ve střední a východní Evropě. Vyšetřovací týmy Greenpeace sledovaly celý dodavatelský řetězec – analyzovaly povolení k těžbě a satelitní snímky míst těžby dřeva v rumunských lesích a poté sledovaly  pokácené stromy přes sklady dřeva k výrobcům nábytku a dále až na místo, kde toto dřevo končí: v obchodech IKEA. Bylo zjištěno, že sedm výrobců odebírá dřevo z lesů, které jsou vysoce hodnotné z hlediska ochrany přírody. Na základě veřejně dostupných informací je IKEA největším odběratelem výrobků většiny těchto společností, takže je vysoce pravděpodobné, že problematické dřevo končí v nábytku IKEA. Konkrétně v případě firmy Plimob je to podle reportu prakticky jisté, protože tento výrobce dodává své zboží téměř výhradně společnosti IKEA.

Kancelář Greenpeace CEE poskytla společnosti IKEA a výrobcům možnost vyjádřit se ke zjištěním svého šetření. IKEA tyto informace nerozporovala.

Nový report ze série Nature Crime Files navazuje na český report “Zločin proti přírodě: Jak české firmy ničí staré lesy” vydaný loni na podzim, který dokázal, že dřevo vytěžené ve starých lesích v Krušných horách a ve Ždánickém lese se používá jako palivové dříví nebo jako materiál pro výrobu papíru. Na rozdíl od tohoto využití je výroba nábytku obecně dobrým způsobem využití dřeva, při němž vznikají produkty s přidanou hodnotou, které v sobě dále ukládají uhlík, ale podle Greenpeace se kvůli tomu nesmí obětovat biologicky nejrozmanitější lesy planety. 

Karpaty, kam na českém území spadají lesy v Beskydech, Ždánickém lese a Chřibech, jsou domovem medvěda hnědého, rysa ostrovida, vlka obecného a zubra evropského a jsou jedním z nejvýznamnějších útočišť flóry a fauny na evropském kontinentu. 

Organizace Greenpeace vidí největší problém ochrany Karpat v tom, že společnosti a úřady se chtějí vyhnout označení těchto oblastí jako pralesů, starých lesů či lesů s vysokou hodnotou z hlediska ochrany přírody, aby se vyhnuly omezením těžby, V současné době jsou proto před těžbou dřeva chráněna pouze 2,4 %, tedy zhruba 1700 km² – karpatských lesů v Rumunsku. 

Výrobci, kteří odebírají dřevo z rumunských starých lesů: Masifpanel SRL, Aramis Invest SRL, Taparo SA, CH Industrial Prod SRL, Iris Service Ciuc SA, Plimob SA, Aviva SRL. 

Vyšetřování v obchodech Ikea v Česku proběhlo v lednu 2024.Nalezeny byly tyto produkty od firem spojených s odlesňováním starých lesů v Rumunsku:

JménoDruh výrobkuVýrobce
ARTISTISKprkénkoIris Service Ciuc SA, Masifpanel SRL
BEKVÄMstoličkaMasifpanel SRL
EKEDALENžidlePlimob SA
EKTORPkřesloAramis Invest SRL
INGOLFžidlePlimob SA
KARLBYpracovní deskaAviva SRL
PROPPMÄTTprkénkoIris Service Ciuc SA
RÖNNINGEžidlePlimob SA
SNIGLARdětské postýlky a rámy postelíMasifpanel SRL
STRANDMONkřesloAramis Invest SRL
TULLSTAkřesloTaparo SA