#KonecDobyFosilní #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Zbavme se závislosti na uhlí

Můžeme být zdravější, žít déle a dýchat čistý vzduch.

Jdu do toho

V případě, že by hnědouhelná elektrárna Chvaletice získala výjimku z nových emisních limitů, množství vypouštěné rtuti by nezůstalo stejné, nýbrž by se výrazně zvýšilo. Vyplývá to z očekávané změny palivového mixu na základě vývoje na trhu po roce 2024, kdy bude uzavřen důl ČSA, který v současnosti dodává do elektrárny většinu uhlí. (1)

Po uzavření dolu ČSA bude muset elektrárna změnit palivo. Zřejmou a elektrárnou oficiálně potvrzenou volbou je uhlí z dolu Vršany, který stejně jako elektrárna také patří do portfolia miliardáře Pavla Tykače a jeho skupiny Seven Energy. Vršanské uhlí je ovšem méně výhřevné, a proto se jeho spalováním při zachování současného výkonu zvýší i emise toxické rtuti vypouštěné z elektrárny. V současné době pálí vršanské uhlí elektrárna Počerady patřící firmě ČEZ. Ta je přitom vůbec největším zdrojem znečištění rtutí  v celé České republice. (2)

Chvaletice Power Plant Occupation in Czech Republic

Pokud elektrárna neinvestuje do nových filtrů a nedostane výjimku, její budoucnost je celkem jasná. © Greenpeace - Petr Zewlakk Vrabec

Uhlí z dosavadního zdroje, dolu ČSA, má průměrnou výhřevnost 17,5 MJ/kg, uhlí z Vršan pouze 11 MJ/kg. (3) Obsah rtuti v uhlí z obou zdrojů je přitom přibližně stejný (4)  Pokud by elektrárna spalovala jen uhlí z ČSA a nahradila ho uhlím z Vršan, zvýšila by se tak při stejném množství vyráběné elektřiny spotřeba uhlí – a s tím i emise rtuti – o 59 procent. V současné době míchá Severní energetická pro potřeby elektrárny Chvaletice směs uhlí z lomů ČSA a Vršany (5) s průměrnou výhřevností 15,6 MJ/kg. (5) Nahrazením uhlí z ČSA v tomto mixu se tedy emise rtuti zvýší o 41 %.

Právě emise rtuti jsou jedním z důvodů, proč elektrárna Chvaletice žádá Krajský úřad Pardubického kraje o výjimku z platných emisních limitů. O plánované změně paliva provozovatel elektrárny v žádosti o výjimku pro období 2021-2029 vůbec nepíše. Hrozí tak, že úřady nevezmou při rozhodování o výjimce změnu paliva a s ní spojené zvýšení emisí v úvahu. Pro rtuť žádá elektrárna o výjimku na emise ve výši 421,33 kilogramu za rok. To je o 257 % více, než by při zachování dosavadního objemu spalin dovolovaly emisní limity platné po roce 2021. Je tedy pravděpodobné, že v této horní hranici provozovatel maskuje zvýšení emisí rtuti po změně paliva. Nárůst lze přitom očekávat i u oxidů síry a dalších škodlivin, u kterých elektrárna plní emisní limity s rezervou.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Když jsme kritizovali snahu elektrárny Chvaletice vyhnout se instalaci nových filtrů, setkali jsme se s názorem, že se v případě udělení výjimky vlastně nic neděje a že životní prostředí se kvůli tomu nezhorší. Opak je pravdou. Nejenže elektrárna nechce emise toxické rtuti snižovat, ona je chce v případě udělení výjimky zvýšit téměř o polovinu. Žádost o výjimku je přitom záměrně napsaná tak, aby úředníci tento podraz neodhalili.”

Laura Haiselová, právnička Frank Bold, říká:
“Změna paliva, se kterou je spojeno zvýšení emisí rtuti skoro o polovinu, je významnou změnou v užívání elektrárny a měla by být sama o sobě podrobena posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. procesu EIA. V žádném případě není možné, aby provozovatel tuto významnou skutečnost zamlčoval v probíhajícím řízení o výjimce z emisních limitů. Krajský úřad nemůže kvalifikovaně rozhodnout, pokud nemá k dispozici veškeré informace.”

Jitka Češková, Zastavme elektrárnu Chvaletice, říká:
“Podle dat v integrovaném registru znečišťování byly emise rtuti z chvaletické elektrárny v roce 2016 89 tun, v roce 2017 74 tun. Elektrárna žádá o výjimky na 412 tun. To je nejen daleko přes limit, ale i téměř 5x více než doposud. Elektrárna navíc neplánuje přijmout žádná opatření ke snížení těchto emisí – prostě žádá o 8 let odkladu, to je naprosto nepřijatelné.”

Kontakty:

Greenpeace – Lukáš Hrábek, lukas.hrabek@greenpeace.org, 603 443 140
Zastavme elektrárnu Chvaletice – Robert Hrdina, robert.hrdina@gmail.com, 606 045 014
Frank Bold – Laura Haiselová, laura.haiselova@frankbold.org, 770 170 722

Poznámky pro editory:

(1)
Útlum těžby a přípravu na uzavření dolu ČSA potvrdil nedávno ředitel Severní energetické Luboš Pavlas v pořadu Špičky byznysu na televizi Seznam.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-se-investicni-zralok-tykac-vyrovnava-s-utlumem-66534

Těžba v lomu ČSA by měla skončit kolem roku 2024 i podle Výroční zprávy Skupiny Severní energetická z roku 2016, str. 3  http://www.7.cz/cz/spolecnost/downl/Sev.en_VZ_2016.pdf

(2)
https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2738/uhelne-elektrarny-vevodi-znecistovatelum-toxickou-rtuti-potvrzuji-to-cerstve-udaje/

(3)
Informace o výhřevnosti uhlí:
http://www.7.cz/cz/uhli/tezba.html

Viz také Analýzu potřeby dodávek uhlí pro teplárenství, 2015, MPO pro důl ČSA:
„V lokalitě se nachází hnědé uhlí s výhřevností okolo 17,5 MJ/kg. Současná roční těžba se pohybuje kolem 3 mil. tun. Vytěžené uhlí je dodáváno do Úpravny uhlí Komořany k homogenizaci s 1 až 2 mil. tun přikoupeným méně výhřevným uhlím z lomu Vršany a s uhlím z Dolu Centrum. Vyrobená směs s individuálně řešenou výhřevností a s dalšími požadovanými parametry je dodávána do velkých výroben energie – do vlastní elektrárny Chvaletice, do průmyslových a komunálních tepláren.“

(4) Koncentrace rtuti dosahují v uhlí z velkolomu ČSA i z velkolomu Vršany 0,25 – 0,35 mg/kg. Viz prezentaci vedoucího pracovní skupiny TPS LCP na MPO ČR Pavla Frolky, graf na str. 5:
https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/ippc-integrovana-prevence-a-omezovani-znecisteni/aktuality/2018/11/2_Prednasena-prezentace-BREF-LCP_1.pdf

(5)
Informace o zásobováním elektrárny Chvaletice směsí uhlí z Vršan a ČSA naleznete zde:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vetsinu-uhli-z-velkolomu-csa-polyka-vlastni-elektrarna-uhlobaronu
http://iuhli.cz/kudy-putuje-uhli-nez-skonci-v-elektrarne/
http://iuhli.cz/nejlepsi-evropske-uhli-vznika-v-komoranech/
http://www.7.cz/cz/promedia/aktuality/pdf/dn201811.pdf

Viz také Analýzu potřeby dodávek uhlí pro teplárenství, 2015, MPO pro důl ČSA
„V lokalitě se nachází hnědé uhlí s výhřevností okolo 17,5 MJ/kg. Současná roční těžba se pohybuje kolem 3 mil. tun. Vytěžené uhlí je dodáváno do Úpravny uhlí Komořany k homogenizaci s 1 až 2 mil. tun přikoupeným méně výhřevným uhlím z lomu Vršany a s uhlím z Dolu Centrum. Vyrobená směs s individuálně řešenou výhřevností a s dalšími požadovanými parametry je dodávána do velkých výroben energie – do vlastní elektrárny Chvaletice, do průmyslových a komunálních tepláren.“