Přes 5,5 milionu tun oxidu uhličitého – hlavního skleníkového plynu, který mění globální klima – vypustila minulý rok do atmosféry uhelná elektrárna firmy ČEZ Počerady, a stala se tak jeho největším tuzemským zdrojem. Elektrárna Chvaletice patřící do skupiny Sev.en Energy uhlobarona Pavla Tykače se zase stala skokanem roku, když zvýšila emise o 43 procent oproti roku 2017 na 4,4 miliony tun CO2, tedy na zdaleka nejvyšší hodnotu za posledních 11 let. V celkovém srovnání jsou Chvaletice třetí za elektrárnou ČEZ Tušimice. Ukazují to nejnovější data ze systému obchodování s emisními povolenkami, která ověřila a aktuálně zveřejnila Evropská komise.

Pro srovnání: elektrárna Počerady produkuje stejné množství emisí jako všechny nákladní auta v ČR. A pokud by byly obě zmíněné elektrárny odstaveny, bude to mít téměř stejný efekt, jako kdyby u nás přestala jezdit všechna osobní auta.

Protest Greenpeace před valnou hromadou ČEZu

Protest Greenpeace před valnou hromadou ČEZu

S dlouhodobým provozem elektráren Chvaletice ani Počerady Státní energetická koncepce ČR nepočítá, přesto je možné, že i nadále zůstanou v provozu. V případě Počerad totiž ČEZ v posledních letech nesdělil, zda elektrárnu chce uzavřít, prodat či dále provozovat. O elektrárnu má zájem majitel Chvaletic Pavel Tykač, který se ji pokoušel neúspěšně koupit již v roce 2017. V současné době má na koupi elektrárny opci, o níž by měl ČEZ letos rozhodovat.

Pokud Tykač elektrárnu Počerady koupí, plánuje prodloužení jejího provozu podobně jako v elektrárně Chvaletice. Ta si právě žádá o výjimky ze zákonných emisních limitů, aby se zde i nadále mohlo pálit uhlí bez instalace lepších filtrů. Včera zástupci elektrárny přesvědčovali úředníky Pardubického kraje, že by výjimku ze znečištění ovzduší měli dostat.

Elektrická síť v České republice může v roce 2030 bezproblémově fungovat i bez velkých uhelných elektráren. Ukázala to studie renomované konzultační společnosti Energynautics.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“ČEZ by si měl uvědomit, že největším problémem a investičním rizikem, se kterým se potýká, je jeho přílišná závislost na těžbě a spalování uhlí. A tu nevyřeší, když svou nejhorší elektrárnu prodá svému konkurentovi – kontroverznímu uhlobaronovi Pavlu Tykačovi, který si pak na ní bude nárokovat výjimky ze znečištění ovzduší. Podle provozovatelů elektrárny Chvaletice mají stovky kilogramů toxické rtuti, které elektrárna ročně produkuje, jen zanedbatelný vliv na životní prostředí. Takoví lidé by neměli dostat do rukou ani teploměr, natož uhelnou elektrárnu.”

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
“Zavřít nepotřebnou a velice plýtvavou elektrárnu Počerady by snížilo české emise oxidu uhličitého stejně, jako kdyby přestala jezdit úplně všechna nákladní auta. ČEZ však stále neřekl, jestli ji opravdu zavře a bude tak naplňovat Státní energetickou koncepci ČR, nebo jestli ji prodá Pavlu Tykačovi. Co by se asi dělo se ukazuje ve Chvaleticích, kde Tykač zvyšuje spalování uhlí a dokonce žádá výjimku, aby mohl vypouštět více toxické rtuti. Proto všechno proto, aby vydělal další miliardy, bez ohledu na změnu klimatu či naše zdraví.”