#ObnovitelnéZdroje #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Spolu pro klima

Vyzvěte vládu, aby plnila Pařížskou dohodu. Společně můžeme věci změnit!

Jdu do toho

Česko sužuje nevídané sucho, úroda může být o desítky procent nižší, vysychají studny, hrozí požáry, není čím krmit dobytek. Dopady změn klimatu pociťujeme stále silněji, přesto dnes Česko nepodpořilo výzvu Francie a dalších evropských států, aby EU zvýšila své úsilí v boji se změnou klimatu. V krátkém sledu je to již druhý důkaz toho, že Česko na evropské úrovni dlouhodobě odmítá účinná opatření v boji se změnou klimatu, mezi jinými závazek, aby EU byla do roku 2050 uhlíkově neutrální a naplnila tak cíle Pařížské dohody. Právě tento závazek chtěl premiér Babiš vyškrtnout na posledním jednání hlav států EU.

Lídři EU se opět sejdou tento čtvrtek v rumunském Sibiu a situace se opakuje. Z uniklého dokumentu, který je v příloze, je patrné, že vlády Francie, Nizozemska, Belgie, Švédska, Dánska, Španělska, Portugalska a Lucemburska apelují na Česko a další státy EU, aby podpořily účinnější „klimatickou akci“ a to co nejdříve. Argumentují především tím, že by EU měla již před zářijovým klimatickým summitem OSN v New Yorku zvýšit vlastní cíle na snížení emisí do roku 2030 a přijmout závazek k uhlíkové neutralitě do roku 2050, v souladu se závazky z Paříže.

Právě v New Yorku budou světoví státníci představovat navýšení svých klimatických závazků. Pokud EU své závazky nezvýší, bude jen těžko očekávatelné, že tak učiní další světoví lídři. Stávající závazky by vedly k oteplení o více než 3°C, což by mělo katastrofický dopad na život na naší planetě.

Jan Freidinger z Greenpeace říká: „Klima naší planetě spěje k rozvratu, což bude mít nepředstavitelné důsledky pro planetu a budoucí generace. Mnozí evropští státníci pochopili vážnost situace a snaží se konat. Pro Česko a premiéra Babiše je budoucnost naší země a mladých lidí zatím jen volebním heslem na čepici. Sucha, požáry, vlny veder či neúroda jsou však realitou, kterou nezachrání hesla, ale činy.“

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku říká: “Vláda se zaklíná konkurenceschopností průmyslu, ale ve skutečnosti nám ujíždí vlak. Odklon od uhlí, masivní rozvoj obnovitelných zdrojů a úspor energie a sázka na technologie čisté mobility jsou všechno odvětvími budoucí konkurenceschopnosti. Jako malá otevřená ekonomika v dynamickém světě nezískáme konkurenceschopnost utvrzováním se ve statu quo, ale spíš rychlým pohybem vpřed.”