#KonecDobyFosilní #Ovzduší #ZměnaKlimatu

Zbavme se závislosti na uhlí

Můžeme být zdravější, žít déle a dýchat čistý vzduch.

Jdu do toho

Elektrárna Chvaletice v minulém roce výrazně zvýšila množství rtuti, arsenu či polétavého prachu vypouštěného do ovzduší, a nezisková organizace Arnika ji proto v porovnání s ostatními znečišťovateli ovzduší označila jako skokana roku. Organizace Greenpeace proto spočítala náklady na zdraví lidí a na životní prostředí související s provozem natolik výrazného znečišťovatele. Podle metodiky používané vědeckým týmem na univerzitě v německém Stuttgartu způsobila elektrárna Chvaletice v roce 2018 externí náklady v celkové výši 1,924 miliardy korun.

Externí náklady neboli externality, jsou dopady na životní prostředí a zdraví, které způsobují znečišťovatelé a které jsou pak nedobrovolně přenášeny na jiné subjekty a životní prostředí. Tyto náklady se neobjevují v účetnictví a znečišťovatelé je nemusí platit.

Chvaletice Power Plant Occupation in Czech Republic. © Will Rose / Greenpeace

Protest proti uhlí na chladicí věži elektrárny Chvaletice.

Nejvíce externalit elektrárny Chvaletice připadá podle provedeného výpočtu na negativní dopady na zdraví (77 %) a na kvalitu ekosystémů (21 %). Škody na zemědělské produkci a na budovách pak představují zbylé jedno procento. Použitá metodika se týká jen škodlivin znečištující ovzduší a nezahrnuje znečištění vypouštěné do vody či externality způsobené změnami klimatu. 

Výsledek je víceméně srovnatelný s výstupy studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy z roku 2012. Externality pro elektrárnu Chvaletice na základě emisí z roku 2006 vyšly v této studii zhruba na 2,4 miliardy korun.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
“Elektrárna Chvaletice každý rok způsobuje externí náklady ve výši téměř dvě miliardy korun, naprostá většina se přitom týká dopadů na zdraví lidí a na jejich úmrtnost. Přesto provozovatelé elektrárny nechtějí investovat do zlepšení filtrů na zachytávání rtuti a oxidů dusíku a žádají si o výjimku ze zpřísněných emisních limitů, které začnou platit od roku 2021. Ministerstvo životního prostředí by s ohledem na obrovské dopady spalování uhlí na zdraví lidí a ekosystémy by mělo výjimku pro elektrárnu Chvaletice zamítnout.”