Organizace Greenpeace pět let mapovala aktivity firem, které v Jižním ledovém oceánu těží kril – drobné korýše, na nichž jsou místní živočichové existenčně závislí. Vyšetřování odhalilo, že rychle rostoucí průmyslový rybolov s sebou v panenské přírodě Antarktidy přináší řadu environmentálních rizik.

Rybářský průmysl se zaměřil na kril, protože se dá využít při výrobě potravinových doplňků s omega-3 mastnými kyselinami, krmiva pro ryby chované na farmách, ale i v konzervách pro domácí mazlíčky. A přestože se tento průmysl sám prezentuje jako jeden z nejudržitelnějších na světě, nová zpráva Greenpeace International tuto představu vyvrací.

February 27th, 2018. Antarctic Peninsula, Greenpeace expedition to promote the formation of an Antarctic protected area with the MY Arctic Sunrise.Krill fishing vessels in the vicinity of Trinity Island.Photo by Daniel Beltrá for Greenpeace

:. Průmyslová těžba krilu v Antarktidě.Vyšetřování zjistilo, že…

  • Intenzivní průmyslový rybolov operuje v těsné blízkosti míst, kde se krmí velryby a tučňáci, takže jim odčerpává potravu z jejich přirozeného prostředí.
  • Rybářské lodě kotvily v chráněných oblastech i přes riziko poškození mořského dna či negativní vliv na místní divoká zvířata.
  • Rybářské flotily se dopouštěly tzv. transhipmentu – překládaly úlovek ještě na moři do obřích nákladních lodí, které dodržují jen slabé bezpečnostní protokoly bránící únikům odpadu či ropy do životního prostředí. Transhipment je kvůli své netransparentnosti aktivitou, která je přímo spojována s porušováním zákonů na ochranu životního prostředí i s porušováním pracovních práv.
  • Existuje nezanedbatelné riziko ropných úniků, požárů a nehod zastaralých rybářských lodí v Jižním ledovém oceánu.

Krill, Euphausia superba, represent a critical component of the Antarctic food web, providing food for fish, whales, seals, penguins, albatross and other seabirds, as well as marine invertebrates.Greenpeace is on a three-month expedition to the Antarctic to carry out scientific research, including seafloor submarine dives, to highlight the urgent need for the creation of a 1.8 million square kilometre Antarctic Ocean Sanctuary. Key findings from the footage and samples gathered from the submarine dives will be shared with the Antarctic Ocean Commission (CCAMLR) to establish localised protections as well as to strengthen this and other upcoming proposals for marine protection in the Antarctic.

:. Kril

Frida Bengtsson z Greenpeace uvedla:
“Průmysl získávání krilu vyhlásil tučňákům a velrybám válku o jídlo přímo na místech, kde se tito unikátní živočichové krmí. Kvůli klimatické změně se objem krilu v Antarktidě zmenšil na zlomek svého dřívějšího výskytu. Divocí živočichové Antarktidy nesmí o potravu soutěžit s moderními rybářskými stroji na vysávání krilu, aby mohly farmaceutické společnosti prodávat pilulky na druhém konci světa.”

Greenpeace požaduje, aby okamžitě ustala těžba krilu v oblastech ve Weddelově moři, kde Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě zvažuje vyhlášení nové chráněné rezervace.

Bengtsson z Greenpeace dodala:
“Pokud chtějí společnosti těžící kril dokázat, že jsou zodpovědné, měly by samy dobrovolně opustit oblasti, kde by měla v budoucnu vzniknout mořská rezervace, a naopak podpořit její vznik.”

Zpráva byla vydána v průběhu tříměsíční expedice Greenpeace v Jižním ledovém oceánu. V rámci ní probíhal unikátní vědecký výzkum. Expedice má za úkol přinést důkazy, že unikátní ekosystémy v oblasti Weddelova moře je zapotřebí chránit a že by zde měla vzniknout rezervace pokrývající 1,8 milionu kilometrů krychlových. Je to součástí kampaně, která požaduje, aby alespoň 30 % rozlohy všech oceánů bylo chráněno do roku 2030.

Poznámky pro editory:
Přečtěte si novou zprávu Greenpeace International: Licence to Krill: the little-known world of Antarctic fishing

Fotky a videa:
http://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJX9IE3D

Kontakty: