TZ Greenpeace, Zastavme elektrárnu Chvaletice, z.s. a advokátní kanceláře AK RHK

Pětice lidí, kteří v roce 2016 protestovali na chladicí věži elektrárny Chvaletice, v těchto dnech uhradila 407 780 korun firmě Severní energetická. Právě takto vysoká částka stála na faktuře firmy, která zamazávala zhruba stovku děr způsobených zavěšením transparentů. Obvinění na věži protestovali proti kontroverznímu rozhodnutí státních úředníků automaticky prodloužit provoz největšího znečišťovatele v Pardubickém kraji, nevyhodnotit dopady tohoto rozhodnutí na životní prostředí a vyloučit ze schvalovacího řízení veřejnost. Na věži rozvinuli sdělení “Již brzy mimo provoz?”.

Kromě nákladů vyfakturovaných na opravu škody vymáhá Severní energetická po aktivistech i další položky, jako jsou platy zaměstnanců zajišťujících ostrahu areálu a faktura za létání s dronem. Obvinění a jejich právníci nárok na další platby zpochybňují, protože nesouvisí s asanací škody. Podle právníka Pavla Uhla je reálná výše škody, která byla vyčíslená, vyfakturovaná a předaná obviněným, pod hranicí 500 tisíc. Obvinění proto nezpůsobili škodu velkého rozsahu podle paragrafu 277, a skutek by tak měl být překlasifikován na nižší trestnou sazbu. Dobrovolným zaplacením škody navíc může trestnost celého činu zaniknout ještě před zahájením soudního řízení, a případem by se tedy nemusel trestní soud ani zabývat. Případné další peníze by v takovém případě Severní energetická mohla vymáhat v civilním řízení.

Mezi obviněnými jsou tři muži a dvě ženy. Policie dokončila jejich výslechy před dvěma týdny. Obvinění s policií spolupracovali, všichni vypovídali a již během výslechu vyjádřili ochotu zaplatit fakturu za uvedení věže do původního stavu.

Znalecké posudky, s nimiž zatím média operovala, vyčíslovaly škodu nad úroveň jednoho milionu korun. Policejní znalec však podle Uhla sám upozorňuje na fakt, že jen menší část celkové částky je skutečná škoda. Další výdaje i podle něj se škodou samotnou souvisejí jen velmi okrajově.

Pavel Uhl, jeden z advokátů zastupujících obviněné, říká:
“Domnívám se, že nároky společnosti provozující elektrárnu jsou každopádně přehnané. Nemohu se zbavit dojmu, že společnost postupuje tak, aby maximalizovala možný dopad trestního řízení na obviněné aktivisty. Doposud do zahájení trestního řízení škodu nevyčíslila a nedala šanci ji uhradit, ačkoliv tak učinit mohla. Podle našeho názoru byla skutečná škoda nyní, kdy to bylo nejdříve možné, uhrazena a věc nepatří před trestní soud.”

Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice, který je také mezi obviněnými, říká:
“Nikdy nebylo naším záměrem způsobit škodu. Naopak jsme se snažili ji minimalizovat při zachování maximální možné bezpečnosti při pohybu ve výškách. Než jsme věž opustili, všechny úchyty se jsme vyndali a snesli veškerý materiál, abychom co nejvíce usnadnili vrácení věže do původního stavu. Už v průběhu akce jsme slíbili případné prokázané škody uhradit, což jsme tímto udělali.”
Kontakt:

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Robert Hrdina, spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice, robert.hrdina@gmail.com, 777 209 154