Úspěchy

Společně se nám daří měnit svět. Celosvětové hnutí za spravedlivější a zelenější budoucnost každým dnem sílí a daří se nám dosahovat drobných i velice významných úspěchů. Děkujeme, že jste s námi.

Historie Greenpeace Česká republika začíná počátkem roku 1990, kdy se duhový autobus vybavený laboratoří vydal na cestu po velkých českých městech a odebíral vzorky vzduchu, vody a půdy. Otřesné výsledky předává odpovědným úřadům a žádá nápravu.

Řešení aktivit na dálku bylo ovšem náročné a začalo být zřejmé, že bez československé pobočky nemohlo být jakékoli úsilí dostatečně efektivní. Počátkem roku 1991 tedy Greenpeace International rozhodlo o oficiálním založení pobočky v Československu, tehdy jediné v celé střední a východní Evropě. Od té doby se nám podařilo spoustu věcí změnit. Pojďte si připomenout naše největší úspěchy.

V ČR se Greenpeace dlouhodobě věnuje především uhelné energetice, která je největším zdrojem znečištění ovzduší a skleníkových plynů. První polistopadová vláda Petra Pitharta schválila územní ekologické limity povrchové těžby uhlí, které měly ochránit lidská sídla před rozšiřováním dolů. Těžaři se však rozhodli zničit další vesnici – Libkovice – s tím, že zde budou těžit hlubinně. I přes občanské protesty a blokády Greenpeace Libkovice padly a staly se mementem bezohlednosti uhelného průmyslu. Paradoxně se zde ovšem nikdy netěžilo. Uhelné společnosti chtěly prolomit limity těžby prakticky od chvíle, kdy vešly v platnost. Po dlouholeté kampani Greenpeace, místních lidí a mnoha dalších spojenců se v roce 2015 podařilo zachránit město Horní Jiřetín před rozšířením dolu ČSA. Vláda ovšem posvětila prolomení na dole Bílina. Od té doby se organizace Greenpeace aktivně zapojuje do diskuze o konci uhlí v České republice, například v Uhelné komisi prosazovala nejprogresivnější scénář, který byl na stole. Nyní Greenpeace prosazuje konec těžby a spalování uhlí v Česku v roce 2030.

Dalším velkým tématem Greenpeace v Česku byly toxické látky. Organizace Greenpeace úspěšně usilovala o omezení vypouštění toxických látek do řek a zapojila se do kampaně za evropskou legislativu omezující nebezpečné látky REACH. Několik odebraných vzorků z řeky Labe s výskytem nebezpečných látek pocházející z praní textilu pomohlo nastartovat globální kampaň Detox, která pomohla očistit od problematických chemikálií světový textilní průmysl. I díky Greenpeace jsou dětské hračky bezpečnější, protože neobsahují ftaláty a kojenecké lahve neobsahují nebezpečný bisfenol A.

Organizace upozorňovala také na zamoření chemických továren a jejich nedostatečnou ochranu před úniky toxických látek do životního prostředí. Ukázkovým příkladem byla Spolana Neratovice, kterou organizace Greenpeace tlačila k sanaci objektů zamořených dioxiny a zároveň upozoňovala na nedostatečnou ochranu před přírodními živly. Při povodních v roce 2002 došlo v areálů k ekologické havárii. Firma jakýkoli problém v areálu odmítala, ale organizace Greenpeace přinesla letecké fotografie, které ukazovaly zaplavení areálu vodou, únik chemikálií a výbuchy v areálu. Aktivity Greenpeace výrazně přispěly ke zpřísnění pravidel pro chemický průmysl a k sanaci ekologických zátěží.

A jaké jsou naše úspěchy posledních pěti let?

2018

2019

2020

2021

2022