Alig pár hete, május végén indítottunk újabb pert a fertő tavi nagyberuházás leállítása, a tó élővilágának védelme érdekében. Erre azért volt szükség, mert a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal gyakorlatilag kivette a Natura 2000 területek közül az egész beruházás területét. Most a perben egy újabb beadvánnyal kellett élnünk, miután a Kormányhivatal igazi ellenérvet nem tartalmazó választ nyújtott be a keresetünkkel szemben.

Nemrég számoltunk be róla, hogy tovább folytatjuk a Fertő tó megmentéséért indított küzdelmet. Egy második pert indítottunk, hogy bíróságon szerezzünk érvényt azoknak a hazai és nemzetközi jogszabályoknak, amelyeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a határozatával szerintünk semmibe vett.

A Hivatal ugyanis egy eljárás során megpróbálta korrigálni az óriásberuházás sorozatosan feltárt törvénysértéseit, egy ún. környezetvédelmi működési engedély kiadásával. Megtámadtuk ezt a döntést, és a közigazgatási határozat hatályon kívül helyezését kértük a bíróságtól.

Greenpeace akció a Fertőnél
Fotó: Járdány Bence / Greenpeace

Most a Hivatal egy ún. védiratot nyújtott be, amivel a keresetünkben megfogalmazott jogi érveink ellen kívántak védekezni. A védirat értékelésünk szerint nem tartalmazott valódi ellenérveket, de mi nem fáradunk, és egy újabb beadvány benyújtásával igyekszünk hárítani a Hivatal érvelését.

A Fertő tó kiemelt jelentőségű nemzeti és nemzetközi kincsünk, Ausztriával közös nemzeti parkunk, amelyet a magyar állam közpénzből finanszírozott óriásberuházással tesz tönkre. 60 hektáros területet szakítottak ki és taroltak le egy olyan hazai és nemzetközi jogszabályok által védett, értékes vizes élőhelyből, amely állat- és növényfajok ezreinek adott otthont és madarak százezreinek biztosított táplálkozó-, fészkelő- és vándorlásuk során pihenőterületet.

Egész országunk drámaian szárazodik. Ezrével tűnnek el hazánk kisebb-nagyobb tavai, folyóvizeink harmada kiszáradóban van. És nemcsak a globális felmelegedés sújtja országunkat, hanem az élővilág egyre gyorsuló pusztulása is. Egy ilyen válságos helyzetben a döntéshozók, a kormány legfontosabb feladata az kellene, hogy legyen, hogy mindent megtesz a még megmaradt vizes élőhelyek védelmében, sőt, megpróbálja a már tönkrement területeket is újraéleszteni.

Mindezek tükrében még felháborítóbb önzés, végiggondolatlan, értelmetlen pusztítás az, ami jelenleg a Fertő tavon zajlik. Megdöbbentő az is, hogy mind a hazai, mind a nemzetközi tudósok, természetvédelmi szervezetek tiltakozását semmibe véve, folytatják az eleve gazdasági kudarcra is ítélt beruházást. Hiszen a Fertő tó is egyre erősebben szárad, és már most is, de később különösen alkalmatlanná válik arra, hogy vitorlások százait fogadja, illetve az oda épülő szálloda és a beruházás egyéb elemeihez köthető óriási forgalmat kielégítse.Hogy mit tett a Greenpeace eddig a Fertő tó védelmében, azt ezen az idővonalon lehet végigkövetni.