Budapest, 2021. április 15. – A Greenpeace Magyarország „A természettel ki számol?” feliratú transzparensekkel üzent ma az olajvállalat éves közgyűlésére érkező igazgatósági tagoknak a MOL-székháznál. A környezetvédők átadták az olajvállalatnak a több mint 100 civil szervezet közös állásfoglalását, amelyben azt követelik: a MOL vonja vissza fúrási terveit az Őrségi Nemzeti Parkban. A klíma- és ökológiai válság közepén nem megengedhető új fosszilis kitermelőhelyet nyitni egy nemzeti park területén.

Fotó: Járdány Bence / Greenpeace

A MOL az Őrségi Nemzeti Park védett természeti területén, Natura 2000-es területen, a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületén tervez új szénhidrogén-kitermelő beruházásba kezdeni. [1] A beruházás ellen szót emelt már dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, [2] a tervet nem támogatja az érintett Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága, [3] az olajcég engedélykérelmének visszavonását követeli petícióban mintegy 34 ezer ember, [4] közös állásfoglalásban pedig több mint 100 civil szervezet. [5]

A vállalat mindennek ellenére továbbra sem jelentette még be, hogy elállna a terveitől és visszavonná az engedélykérelmét. A Greenpeace Magyarország ezért ma a MOL-székháznál tiltakozott a beruházás ellen, és átadta a civilek követelését a vállalat kommunikációs igazgatójának, Bakos Piroskának, aki eljuttatja az állásfoglalást az Éves Rendes Közgyűlésére érkező tízfős igazgatóságának. A közgyűlés az olajcég egyik legfontosabb hivatalos eseménye, ahol a vállalat stratégiai kérdéseiről döntenek.

Elvárjuk a MOL-tól, hogy ne csak szavakban csökkentse a környezeti lábnyomát. Ennek részeként álljon el attól az abszurd tervétől, hogy az Őrségi Nemzeti Park területén kezdjen újabb szénhidrogén-kitermelő beruházásba. A klíma- és ökológiai válság közepén ezt sok mindennek lehetne nevezni, de a fenntarthatóság irányába mutató felelősségteljes lépésnek biztosan nem” – nyilatkozta Nyitray Dániel, a Greenpeace Magyarország klímakampány-felelőse.

További fotók:

06

Jegyzetek:

[1] „A MOL Őrség Szénhidrogén Kft. Őri-M-1 jelű fúrási telephelyén tervezett szénhidrogén ipari mélyfúrás lemélyítésének előzetes vizsgálati eljárása – Kérelem és mellékletei”: http://nydtktvf.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/kozlemenyek/kerelem-es-mellekletei/doc_details/3138-vaakf-kto2422021-kerelem-es-mellekletei

[2] Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólójának figyelemfelhívása az ügy kapcsán: alkotmányos rendünk szerint a természetvédelmi területeken a védendő közérdek az élővilág megóvása, a bányászati célú tevékenység nem élvez elsőbbséget egy nemzeti park védett területén. https://www.ajbh.hu/documents/10180/2926454/A+Sz%C3%B3sz%C3%B3l%C3%B3+figyelemfelh%C3%ADv%C3%A1sa+a+term%C3%A9szetv%C3%A9delmi+c%C3%A9lok+%C3%A9rv%C3%A9nyes%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l/c10b74ab-1e64-33c5-a150-8750b9279ba7

[3] Petíció: Ne fúrjanak új kőolajkutat az Őrségben a Nemzeti Park területén: https://szabad.ahang.hu/petitions/ne-furjanak-uj-koolaj-kutat-az-orsegben-a-nemzeti-park-teruleten 

[4] MTVSZ: Nem támogatja az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága a MOL őriszentpéteri szénhidrogén-kutatófúrását: https://mtvsz.hu/hirek/2021/03/nem-tamogatja-az-orsegi-nemzeti-park-igazgatosaga-a-mol-oriszentpeteri-szenhidrogen-kutatofurasat 

[5] Közös állásfoglalás több mint 100 támogató civil szervezet listájával: https://www.greenpeace.org/hungary/sajtokozlemeny/8170/nemzeti-parkjainkban-nincs-helye-fosszilis-energiahordozok-kitermelesenek/