Budapest, 2022. június 7. – Meghaladta a talajra vonatkozó határértéket a Sajó magyar szakaszán vett üledékminták arzéntartalma. A Greenpeace Magyarország május 25-én négy üledékmintát vett a folyóból Sajópüspöki térségében, a szlovák határtól pár száz méterre – a mintavétel eredményei kimutatták, hogy négyből két esetben volt magasabb a toxikus, rákkeltő arzén koncentrációja. A környezetvédő szervezet részletes üledékvizsgálatokat követel a szlovák és a magyar hatóságoktól mind a Sajó felső szakaszán, a szennyezés forrásának közelében, illetve a hazai szakaszon is. A szlovák hatóság feladata továbbá biztosítani, hogy a toxikus anyagokat tartalmazó üledék ne terjedjen tovább a szennyezett területről, mert az még inkább veszélyeztetné a folyó élővilágát.

Sajó-mintavétel-2022-május-25
Fotó: Dörgő Zsuzsi / Greenpeace

A Greenpeace 2022. május 25-én a Sajó szlovák határhoz közel eső hazai szakaszán, Sajópüspökinél [1] vett mintákat a folyó vizéből és az üledék felső rétegéből [2]. A mintákat a környezetvédő szervezet akkreditált laboratóriumba küldte, ahol különböző toxikus fémekre nézve vizsgálták azokat. Június 7-én érkeztek meg a mérési eredmények, amelyek négy mintából két esetben kisebb, határérték feletti arzénkoncentrációt mutattak ki.

A talaj arzénkoncentrációjára megadott hazai határérték [3] 15 mg/kg, a Greenpeace ennél magasabb, 19 illetve 20 mg/kg-os értékeket mért. Az arzén nagyobb mennyiségben akut méreg, és már kisebb mennyiségben rákkeltő, illetve nagyon mérgező a vízi élővilágra és a vízi környezetben hosszantartó károsodást okoz. Ezért mindent meg kell tenni, hogy ivóvízbázisainkat semmilyen mértékben ne érintse az arzénszennyezés, illetve ne maradjon meg a toxikus anyag az élővizek üledékében.

A mérés során vizsgált többi elem koncentrációja határértékeken belül volt az üledékben, valamint a kontrollként vett vízminta toxikus fémtartalma is megfelelő volt. Korábbi mérések a Sajó szlovák szakaszán jelentősebb cink, nikkel, vas és arzén koncentrációt mutattak ki. A Greenpeace magyarországi vizsgálatának fő célja az volt, hogy megtudja: a Sajóba jutott toxikus fémekkel szennyezett szilárd anyag elérte-e a folyó hazai szakaszát. Általában hónapok is eltelhetnek, mire a szilárd szennyezés távolabbi pontra eljut.

A Greenpeace azt várja a szlovák hatóságoktól, hogy biztosítsák, hogy a toxikus anyagokat tartalmazó üledék ne terjedjen tovább a szennyezett területről. Az üledék szennyezettségét pedig mind a szlovák, mind a hazai hatóságoknak folyamatosan vizsgálniuk kell, hogy ez alapján tudjanak a további lépésekről dönteni.

A Sajó mostani szennyezése jól példázza, hogy hazánkban és Szlovákiában egyaránt mekkora szükség van egy olyan jogszabályra, amely biztosítja a valós környezeti felelősséget, kötelezve a szennyezőt arra, hogy állítsa helyre a környezeti kárt. Ezzel elkerülhető lenne az a fajta huzavona, ami egy-egy szennyezés esetében hónapokig, sokszor évekig tartó csúszásokat eredményez, miközben ömlenek a méreganyagok a folyóba, talajba. Jelenleg szinte az összes ilyen esetben a kárt az adófizetők és a természet fizeti meg.

Sajó-mintavétel-2022-május-25
Fotó: Dörgő Zsuzsi / Greenpeace

Mi történik a Sajón?

A Sajó felső, szlovákiai szakaszán 2022. februárjában észlelték a víz vöröses elszíneződését. A szlovák hatóságok megállapították, hogy a szennyezés a mára csődbe ment egykori Siderit vasércbányából származik. Mindeközben hónapokon keresztül kontrollálatlanul ömlött a folyóba a szennyezés, amely a Sajó felső szakaszának egy részén már szinte teljesen kipusztította az élővilágot. Hazánkban a hatóság korábban azt közölte, hogy nem mértek határértéket meghaladó toxikus szennyezést a Sajó vizében. 

A Greenpeace szlovák irodája már márciusban felvette a kapcsolatot a helyi környezetvédelmi minisztériummal, hogy az illetékes hatóságok lépjenek fel a Sajó szennyezése ellen. Akkor a hatóság kötelezte a károkozásért felelős céget a szennyezés megszüntetésére, azonban a vállalat nem tett ennek eleget. Májusban a helyi környezetvédelmi minisztérium azt a tájékoztatást adta, hogy a szlovák Környezetvédelmi Alapból szüntetnék meg a szennyezést. Mivel a konkrétumok még ekkor sem kerültek tisztázásra, a szlovák Greenpeace ismét felvette a kapcsolatot a felelős minisztériummal, követelve, hogy ne húzzák az időt, azonnal lépjenek fel a szennyezés megszüntetése érdekében.

Május 27-én a hatóságok végre megkezdték a szennyezés elhárítását a Sajó szlovákiai szakaszán, melyet a Greenpeace is üdvözölt, hiszen így esélyt kaphat a folyó a rehabilitációra. Az azonban elfogadhatatlan, hogy ezt a döntést három hónap huzavona előzte meg, és ezalatt folyamatosan ömlött a méreg a Sajóba. Azzal, hogy megszűnik a szennyezés kibocsátása, még egyáltalán nem biztos, hogy a Sajó élővilága gyorsan és hatékonyan tud regenerálódni, különösen a szennyezés által leginkább érintett szakaszokon. A hatóságoknak mielőbb fel kell mérniük a meder szennyezettségét, és dönteni kell a szükséges helyreállító munkálatokról.

A Greenpeace mintavételezése során készült további fotók erről a linkről tölthetők le.

A vizsgálati jegyzőkönyv ezen a linken érhető el.

Jegyzetek:

[1]  Helyszínek: 

1. “Híd felett” https://goo.gl/maps/NmrdfABDf1ojB8Gr6

2. “Híd 1” https://goo.gl/maps/xYs2QxTzNktEDFV17

3. “Híd 2” https://goo.gl/maps/84PotcxnGeor8CLa7

4. “Híd alatt” https://goo.gl/maps/NbxvetSdfBdSm3QU7

[2] A Greenpeace a vizsgálatok során az üledék felső részén a friss üledék lerakódásokból vett mintákat, és az eredményeket a hazai földtani közegre megadott határértékekkel, illetve a felszíni vízre vonatkozó határértékekkel vetette össze.

[3] 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv