Greenpeace przedstawia raport na temat możliwości bardziej efektywnego i zrównoważonego pozyskiwania i wykorzystania energii przez Polskę

Greenpeace Polska przedstawił dziś raport„[R]ewolucja energetyczna dla Polski: Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej”. Demonstruje on, że nasz kraj ma ogromny, niewykorzystany potencjał odnawialnych zasobów energii (OZE) i, wbrew powszechnym opiniom, nie jest “skazany” na węgiel. W publikacji pokazujemy, że Polska może i powinna pójść w kierunku bardziej efektywnego i zrównoważonego systemu pozyskiwania i wykorzystania energii

Farma wiatrowa koło Kisielic o mocy ponad 40 MW, woj. warmińsko-mazurskie

Magdalena Zowsik, koordynatorka kampanii klimatycznej Greenpeace wyjaśnia: “Najważniejszym przesłaniem tego raportu jest apel o zmianę sposobu myślenia o energii i sposobach jej pozyskiwania w dobie kryzysu klimatycznego i energetycznego. Produkcja energii z paliw kopalnych pcha nas wszystkich na skraj przepaści. Przestańmy wreszcie powtarzać jak mantrę, że węgiel jest bogactwem Polski, bo obecnie jest on naszym przekleństwem. Rząd musi sformułować nowe priorytety – stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności. Ten proces wcześniej czy później musi się zacząć – lepiej i taniej będzie, jak zacznie się natychmiast. Epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że skończył się kamień. Polska też musi zacząć odchodzić od węgla, choć mamy go jeszcze sporo.”

W raporcie “[R]ewolucja energetyczna dla Polski” Greenpeace przedstawia wyliczenia, które wskazują, że do połowy obecnego wieku Polska może:

  • oszczędzić ponad 1/3 energii w stosunku do scenariusza ‘business as usual’ (czyli realizacji polityki zakładanej przez rząd),
  • pokryć niemal połowę (48%) zapotrzebowania na energię pierwotną z odnawialnych źródeł,
  • pokryć aż 80% zapotrzebowania na energię elektryczną z OZE.

Realizacja tych założeń spowodowałaby jednocześnie zmniejszenie przez Polskę emisji CO2 z ponad 7 do 2,5 ton na mieszkańca rocznie – czyli do poziomu wymaganego globalnie dla zatrzymania niebezpiecznych zmian klimatu.

Grzegorz Wiśniewski, dyrektor Instytutu Energetyki Odnawialnej EC BREC IEO i autor raportu podsumowuje: “Polska mogłaby już teraz (w obecnych uwarunkowaniach technicznych i ekonomicznych) wykorzystywać 6 razy więcej odnawialnych zasobów energii niż wykorzystuje dziś. W raporcie wykazaliśmy, że jeśli zacznie czerpać z tego gotowego do wykorzystania potencjału, może z energetyki węglowej przejść w stronę energetyki innowacyjnej, utrzymując swoje bezpieczeństwo energetyczne i wysoki wzrost gospodarczy. Wbrew obiegowym opiniom, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w dłuższej perspektywie będzie tańsze niż z węgla, a Polska może dodatkowo zyskać sprzedając nadwyżki uprawnień do emisji, zieloną energię i biopaliwa, a w końcu także urządzenia i technologie”.

To, że inwestowanie w energię odnawialną w Polsce jest nie tylko możliwe, ale i opłacalne potwierdza Tomasz Koprowiak, burmistrz Kisielic, gminy w woj. warmińsko-mazurskim, która od lat intensywnie rozwija odnawialne źródła energii. Oddana tam do użytku w 2007 roku farma wiatrowa o mocy 40 MW produkuje rocznie więcej energii elektrycznej niż potrzebuje cała gmina. Prąd z jednej tylko turbiny wystarcza na pokrycie w całości zapotrzebowanie miasta na energię elektryczną, a z trzech turbin – zapotrzebowania całej gminy. Dzięki kotłowni na słomę ¾ miasta Kisielice zaopatrywane jest w ciepło z biomasy. “Naprawdę warto inwestować w odnawialne źródła w Polsce. Dzięki farmie wiatrowej do kasy gminy trafia rocznie 1,3 mln złotych podatków, inwestor zbudował nam też drogę o wartości 1,5 mln zł. Jednocześnie, budując kotłownię na słomę uniezależniliśmy się od coraz droższych paliw kopalnych”

Pobierz prezentacje na temat raportu:

Prezentacja EC BREC IEO “Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej”

www.greenpeace.org/raw/content/poland/press-centre/ dokumenty-i-raporty/prezentacja-r-ewolucja-energ.pdf

Prezentacja Greenpeace “[R]ewolucja energetyczna dla Polski”

www.greenpeace.org/raw/content/poland/press-centre/ dokumenty-i-raporty/prezentacja-r-ewolucja-energ.pdf

Pobierz streszczenie

Streszczenie raportu [R]ewolucja energetyczna dla Polski!