Tegoroczna wiosna jest wyjątkowo trudna dla pszczół – ginie ich znacznie więcej niż w poprzednich latach. W nadchodzących tygodniach jest jednak szansa na poprawę losu owadów zapylających – państwa unijne będą decydować o zakazie stosowania najbardziej szkodliwych pestycydów. O to, aby w tym głosowaniu Polska stanęła po stronie pszczół, zaapelowało do ministra ponad 60 tysięcy Polek i Polaków. Ich podpisy przekazali w środę ministrowi rolnictwa przedstawiciele Greenpeace i największych związków pszczelarskich.

Neonikotynoidy są jednym z największych zagrożeń dla pszczół miodnych, ale jak pokazuje wiele badań, stanowią też poważne zagrożenie dla innych gatunków zwierząt – pszczół dziko żyjących, motyli, bezkręgowców wodnych a nawet ptaków [1]. Ponieważ są obecne w niebezpiecznych stężeniach nie tylko na polach uprawnych, ale przenikają również do gleby i wody, Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania tych środków [2]. Apel o poparcie zakazu wręczyli w Ministerstwie Rolnictwa aktywiści Greenpeace oraz przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego, Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych i Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”.

Katarzyna Jagiełło, Greenpeace: Dyskusja na temat zakazu stosowania neonikotynoidów to doskonały moment, by Polska na forum unijnym zdecydowanie stanęła po stronie pszczół. Dzięki owadom zapylającym możemy codziennie jeść dziesiątki odmian warzyw i owoców, a polska gospodarka zyskuje ponad cztery miliardy złotych rocznie [3]. Czas odwdzięczyć się pszczołom i poprzeć całkowity zakaz stosowania śmiertelnych dla nich pestycydów. Ten gest jest szczególnie ważny tej wiosny, kiedy z całej Polski otrzymujemy kolejne niepokojące doniesienia o bardzo dużych spadkach liczebności pszczół. Tak duże straty nie były notowane przez polskich pszczelarzy od wielu lat.

Dr hab. Marcin Zych, Uniwersytet Warszawski: To trudna wiosna dla pszczół i roślin. Na zmniejszanie się populacji owadów zapylających wpływa kilka czynników, a kiedy występują one razem, ich szkodliwe oddziaływanie jest jeszcze silniejsze. Obecnie mamy wielką szansę wykluczyć jeden z tych czynników, czyli toksyczne dla pszczół pestycydy.

Dyskusja na temat zakazu odbędzie się w Brukseli w dniach 17–18 maja, a głosowanie w tej sprawie nastąpi najprawdopodobniej już w czerwcu.

Apel znajduje się tutaj.

Dyskusja na temat zakazu odbędzie się w Brukseli w dniach 17–18 maja, a głosowanie w tej sprawie nastąpi najprawdopodobniej już w czerwcu.