Dlaczego pszczoły są ważne

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie. Co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, zależy od procesu zapylania. W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 odmian warzyw. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną – załamałaby się produkcja żywności. Co stałoby się z zapylaniem? Jak mogłoby się odbywać? Ręczne zapylanie jest niezwykle drogie, powolne i wymaga ogromnych nakładów pracy. Globalna wartość ekonomiczna zapylania przez pszczoły została ustalona na 265 milionów euro rocznie. Tak więc z punktu widzenia samej ekonomii, opłaca nam się chronić pszczoły!

Raport: Nie tylko miód

Na czym polega problem?

Pszczołom w poważnym stopniu zagrażają toksyczne pestycydy wykorzystywane w rolnictwie. Kilka z nich można określić mianem prawdziwych zabójców pszczół, szczególnie te należące do grupy neonikotynoidów. Neonikotynoidy mogą wywoływać ostre lub chroniczne zatrucia, które prowadzą do śmierci pojedynczych pszczół lub całych kolonii. Zatrucie może mieć miejsce, gdy pszczoła przelatuje przez chmurę pestycydowego pyłu podczas oprysków, ale także w samym ulu, gdy pszczoły robotnice karmią czerw pszczeli zanieczyszczonym lub skażonym pestycydami nektarem i pyłkiem. W 2018 roku Unia Europejska wprowadziła niemal całkowity zakaz stosowania najbardziej szkodliwych dla pszczół neonikotynoidów. Niestety polski minister środowiska, nie licząc się ze zdaniem naukowców, organizacji pozarządowych i pszczelarzy, zaczął wprowadzać odstępstwa od zakazu, skazując miliony pszczół na kontakt ze szkodliwymi substancjami

Raport: Spadek Populacji pszczół

Rozwiązania

Pszczoły miodne i dzikie owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności. Niestety, obecnie stosowany model rolny oparty na agresywnym wykorzystaniu substancji chemicznych zagraża zarówno jednym, jak i drugim, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla łańcucha dostaw żywności. Istnieją mocne dowody naukowe wskazujące, że neonikotynoidy i inne pestycydy są w dużym stopniu odpowiedzialne za proces ginięcia pszczół.

Mając to na uwadze, apelujemy do polityków o podjęcie następujących działań:

Zakaz stosowania toksycznych pestycydów

Wprowadzenie całkowitego i trwałego zakazu stosowania pestycydów szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających, poczynając od siedmiu najbardziej niebezpiecznych neonikotynoidów, czyli imidakloprydu, tiametoksamu, klotianidyny, fipronilu, chloropiryfosu, cypermetryny i deltametryny. Polskie ministerstwo rolnictwa powinno słuchać głosu naukowców i pszczelarzy, a nie lobby agrochemicznego.

Podpisz apel

Strategia Ochrony Owadów Zapylających

Przyjęcie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, która zakłada m.in. monitorowanie stanu zdrowia pszczół miodnych i innych owadów zapylających, kompleksowej ocena ryzyka stosowania pestycydów i zmniejszenie skali wykorzystywania ich w produkcji w rolnictwie i nie tylko, wspierania i promocji praktyk rolniczych mających korzystny wpływ na życie owadów, np. rotacji upraw, ustanawiania obszarów proekologicznych na poziomie indywidualnych gospodarstw, wspierania ekologicznych metod upraw, zwiększenia ochrony naturalnych i półnaturalnych siedlisk wokół obszarów rolniczych, a także wzmacnianie bioróżnorodności pól uprawnych.

WIęcej informacji

Zwiększenie finansowania badań

Zwiększania finansowania badań, rozwoju i ekologicznych praktyk rolnych polegających na odchodzeniu od chemicznych metod ochrony roślin i stosowaniu rozwiązań opartych na bioróżnorodności, chroniących przed szkodnikami wzmacniających odporność całego ekosystemu. Unia Europejska powinna przeznaczać więcej środków na badania w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Raporty dotyczące pszczół

Badanie obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

Maj 2020

Zapylanie jest jednym z najważniejszych procesów gwarantujących życie na lądach. Prawie 90% gatunków dziko rosnących roślin, a  także ponad 75% gatunków roślin spożywczych zależy całkowicie lub przynajmniej częściowo od zapylania.…

Raport: Neonikotynoidy zagrożeniem nie tylko dla pszczół

Czerwiec 2017

Pestycydy z grupy neonikotynoidów stanowią poważne zagrożenie dla pszczół miodnych, ale także dla innych gatunków zwierząt [1] – wynika z raportu opublikowanego przez Greenpeace w Polsce dzięki akcji “Adoptuj pszczołę”.…

Raport „Nie tylko miód. Wartość zapylania upraw rolniczych w 2015r.”

Sierpień 2016

Aż 4,1 miliarda złotych z całkowitej wartości produkcji rolnej w Polsce to zasługa pszczół.

Poradnik „Projekt: pszczoła”

Październik 2015

Ponad 3/4 gatunków roślin uprawnych w Europie rośnie i wydaje plon dzięki pszczołom i innym owadom zapylającym. Niestety zapylacze są w niebezpieczeństwie. Ich liczba drastycznie maleje przez nadmierną chemizację rolnictwa…

Badanie obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

Sierpień 2015

Uprawy rzepaku w Polsce są trujące dla pszczół, wynika z badania Greenpeace przeprowadzonego w 2014 i 2015 roku.

Raport „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem”

Maj 2015

Raport Greenpeace „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem” zestawia wyniki prowadzonych na całym świecie badań, z których jasno wynika, że ekspozycja na niektóre pestycydy może wiązać się ze zwiększonym…

Raport: Trudny los pszczół

Kwiecień 2014

Raport Greenpeace „Trudny los pszczół: Analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich”

Raport: Spadek populacji pszczół

Wrzesień 2013

Przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie.