Raporty dotyczące pszczół

Badanie obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

Maj 2020

Zapylanie jest jednym z najważniejszych procesów gwarantujących życie na lądach. Prawie 90% gatunków dziko rosnących roślin, a  także ponad 75% gatunków roślin spożywczych zależy całkowicie lub przynajmniej częściowo od zapylania.…

Raport: Neonikotynoidy zagrożeniem nie tylko dla pszczół

czerwiec 2017

Pestycydy z grupy neonikotynoidów stanowią poważne zagrożenie dla pszczół miodnych, ale także dla innych gatunków zwierząt [1] – wynika z raportu opublikowanego przez Greenpeace w Polsce dzięki akcji “Adoptuj pszczołę”.…

Raport „Nie tylko miód. Wartość zapylania upraw rolniczych w 2015r.”

sierpień 2016

Aż 4,1 miliarda złotych z całkowitej wartości produkcji rolnej w Polsce to zasługa pszczół.

Poradnik „Projekt: pszczoła”

październik 2015

Ponad 3/4 gatunków roślin uprawnych w Europie rośnie i wydaje plon dzięki pszczołom i innym owadom zapylającym. Niestety zapylacze są w niebezpieczeństwie. Ich liczba drastycznie maleje przez nadmierną chemizację rolnictwa…

Badanie obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

sierpień 2015

Uprawy rzepaku w Polsce są trujące dla pszczół, wynika z badania Greenpeace przeprowadzonego w 2014 i 2015 roku.

Raport „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem”

Maj 2015

Raport Greenpeace „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem” zestawia wyniki prowadzonych na całym świecie badań, z których jasno wynika, że ekspozycja na niektóre pestycydy może wiązać się ze zwiększonym…

Raport: Trudny los pszczół

kwiecień 2014

Raport Greenpeace „Trudny los pszczół: Analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich”

Raport: Spadek populacji pszczół

Wrzesień 2013

Przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie.