Dlaczego pszczoły są ważne

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie. Co trzecia łyżka jedzenia, które spożywamy, zależy od procesu zapylania. W samej Europie od zapylania przez owady uzależnione jest ponad 4000 odmian warzyw. Gdyby owady zapylające zniknęły, dla świata oznaczałoby to katastrofę nie tylko ekologiczną - załamałaby się produkcja żywności. Co stałoby się z zapylaniem? Jak mogłoby się odbywać? Ręczne zapylanie jest niezwykle drogie, powolne i wymaga ogromnych nakładów pracy. Globalna wartość ekonomiczna zapylania przez pszczoły została ustalona na 265 milionów euro rocznie. Tak więc z punktu widzenia samej ekonomii, opłaca nam się chronić pszczoły!

Raport: Nie tylko miód

Na czym polega problem?

Pszczołom w poważnym stopniu zagrażają toksyczne pestycydy wykorzystywane w rolnictwie. Kilka z nich można określić mianem prawdziwych zabójców pszczół, szczególnie te należące do grupy neonikotynoidów. Neonikotynoidy mogą wywoływać ostre lub chroniczne zatrucia, które prowadzą do śmierci pojedynczych pszczół lub całych kolonii. Zatrucie może mieć miejsce, gdy pszczoła przelatuje przez chmurę pestycydowego pyłu podczas oprysków, ale także w samym ulu, gdy pszczoły robotnice karmią czerw pszczeli zanieczyszczonym lub skażonym pestycydami nektarem i pyłkiem. W 2018 roku Unia Europejska wprowadziła niemal całkowity zakaz stosowania najbardziej szkodliwych dla pszczół neonikotynoidów. Niestety polski minister środowiska, nie licząc się ze zdaniem naukowców, organizacji pozarządowych i pszczelarzy, zaczął wprowadzać odstępstwa od zakazu, skazując miliony pszczół na kontakt ze szkodliwymi substancjami

Raport: Spadek Populacji pszczół

Rozwiązania

Pszczoły miodne i dzikie owady zapylające odgrywają kluczową rolę w rolnictwie i produkcji żywności. Niestety, obecnie stosowany model rolny oparty na agresywnym wykorzystaniu substancji chemicznych zagraża zarówno jednym, jak i drugim, przez co stwarza niebezpieczeństwo dla łańcucha dostaw żywności. Istnieją mocne dowody naukowe wskazujące, że neonikotynoidy i inne pestycydy są w dużym stopniu odpowiedzialne za proces ginięcia pszczół.
Mając to na uwadze, apelujemy do polityków o podjęcie następujących działań:

Zakaz stosowania toksycznych pestycydów

Wprowadzenie całkowitego i trwałego zakazu stosowania pestycydów szkodliwych dla pszczół i innych owadów zapylających, poczynając od siedmiu najbardziej niebezpiecznych neonikotynoidów, czyli imidakloprydu, tiametoksamu, klotianidyny, fipronilu, chloropiryfosu, cypermetryny i deltametryny. Polskie ministerstwo rolnictwa powinno słuchać głosu naukowców i pszczelarzy, a nie lobby agrochemicznego.

Podpisz apel »

Przyjęcie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających

Przyjęcie Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, która zakłada m.in. monitorowanie stanu zdrowia pszczół miodnych i innych owadów zapylających, kompleksowej ocena ryzyka stosowania pestycydów i zmniejszenie skali wykorzystywania ich w produkcji w rolnictwie i nie tylko, wspierania i promocji praktyk rolniczych mających korzystny wpływ na życie owadów, np. rotacji upraw, ustanawiania obszarów proekologicznych na poziomie indywidualnych gospodarstw, wspierania ekologicznych metod upraw, zwiększenia ochrony naturalnych i półnaturalnych siedlisk wokół obszarów rolniczych, a także wzmacnianie bioróżnorodności pól uprawnych.

Przeczytaj Strategię »

Zwiększenie finansowania badań

Zwiększania finansowania badań, rozwoju i ekologicznych praktyk rolnych polegających na odchodzeniu od chemicznych metod ochrony roślin i stosowaniu rozwiązań opartych na bioróżnorodności, chroniących przed szkodnikami wzmacniających odporność całego ekosystemu. Unia Europejska powinna przeznaczać więcej środków na badania w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Działaj dla pszczół!

#Pszczoły #Rolnictwo

Podpisz: Dość trucia pszczół!

Działaj!
#Działaj #Pszczoły

Działaj dla pszczół

Działaj!
#Działaj #Pszczoły

Wesprzyj ochronę pszczół

Działaj!
#Działaj #Pszczoły

Zbuduj hotel dla zapylaczy

Działaj!
#Działaj #Pszczoły

Zapisz się na pszczele kursy online

Działaj!

Raporty dotyczące pszczół

Aktualności