Na ostatniej prostej kampanii wyborczej warto przyjrzeć się tematowi, który wyjątkowo łączy społeczeństwo ponad podziałami partyjnymi. Od dawna badania opinii publicznej wskazują na ogromne poparcie społeczne dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Ośrodek TNS Polska zbadał dodatkowo, jak rozkłada się to poparcie dla OZE wśród zwolenników poszczególnych ugrupowań partyjnych w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

Z badań wynika, że poparcie dla większej ilości inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) deklaruje 92% Polek i Polaków. Wysokie poparcie dla tej technologii występuje wśród zwolenników wszystkich partii politycznych. Rozwój tej technologii popiera 91% zwolenników PiS, 97% zwolenników PO, 95% zwolenników partii Nowoczesna Ryszarda Petru, 92% zwolenników Zjednoczonej Lewicy, 91% zwolenników Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz’15, 89% zwolenników PSL, 84% zwolenników partii KORWiN. Ponadto wysoki odsetek Polek i Polaków (69%) stawia przede wszystkim na politykę energetyczną opartą o odnawialne źródła energii. Wysokie poparcie dla polityki energetycznej opartej o OZE łączy zwolenników wszystkich partii politycznych. Poparcie Polek i Polaków dla poszczególnych źródeł konwencjonalnych, takich jak atom lub węgiel, jest zdecydowanie niższe (odpowiednio: 17% i 16%).

Zwolennicy wszystkich partii politycznych na pierwszym miejscu wskazują na odnawialne źródła energii jako preferowaną podstawę polityki energetycznej Polski. Nie jesteśmy zaskoczeni dużym poparciem dla OZE ponad podziałami. Kiedy w Sejmie ważyły się losy wsparcia dla obywateli produkujących energię ze źródeł odnawialnych, tysiące osób zaangażowało się w kampanię, niezależnie od preferencji politycznych. Dziwi nas natomiast, że temat energii odnawialnej, jak widać ważny dla społeczeństwa, jest prawie nieobecny w kampanii wyborczej – powiedział Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska.

Greenpeace podczas trwającej kampanii wyborczej podczas różnych debat i spotkań zadawał kandydatom i kandydatkom pytania o energetykę odnawialną. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Zdecydowane poparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii wyraziły Zjednoczona Lewica i Partia Razem. Zjednoczona Lewica ogłosiła Pakt dla OZE postulując m.in. wpisanie efektywności energetycznej i OZE do krajowych priorytetów inwestycyjnych, poszerzenie definicji prosumenta czy ustalenie wiążących i ambitnych celów udziału OZE w miksie energetycznym kraju.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w regionach zamierzają wspierać także kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poparcie dla idei rozwoju energetyki prosumenckiej można zauważyć również w opublikowanych programach lub wypowiedziach przedstawicieli m.in. Nowoczesnej Ryszarda Petru czy Prawa i Sprawiedliwości oraz niektórych kandydatów Platformy Obywatelskiej, Kukiz’15 czy KORWiN.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, które popiera rozwój odnawialnych źródeł energii, zaraz po wyborach politycy powinni rozpocząć intensywne prace nad rozwojem OZE i podnoszeniem efektywności energetycznej. Jest to konieczne jeśli liderzy partii myślą poważnie o podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego regionów, tak by zapobiec przerwom w dostawie prądu, tak jak miało to miejsce w sierpniu tego roku.

Raport TNS Polska z badanie “Postawy wobec polityki energetycznej” jest dostępny tutaj:

https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2019/06/d31b706c-d31b706c-raport_tns_postawy_wobec_energetyki.pdf