Wiodące organizacje medyczne oraz Fundacja Greenpeace Polska apelują do Ministra Środowiska o ułatwienie dostępu do informacji o niebezpiecznym dla zdrowia stężeniu smogu.

We wspólnym stanowisku organizacje postulują obniżenie obowiązujących obecnie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza szkodliwym pyłem zawieszonym (PM10). Wśród sygnatariuszy apelu znalazły się Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polska Liga Walki z Rakiem i Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Informacja prasowa: Jedna decyzja Ministra Środowiska może pomóc chronić zdrowie – lekarze apelują o lepsze informowanie o smogu

 Treść apelu dostępna tutaj:

Apel Greenpeace i organizacji medycznych do Ministra Środowiska w sprawie poziomów informowania i alarmowania o zanieczyszczeniach powietrza