Polska niechlubnym liderem

47 tysięcy Polaków co roku umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza – wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Polska wraz z Bułgarią przodują w niechlubnym smogowym rankingu Unii Europejskiej. Za fatalny stan powietrza w naszym kraju odpowiada w głównej mierze niska emisja ze spalania węgla w domowych piecach. Konsekwencje zdrowotne zaniechań ponoszą m.in. szczególnie narażone na skutki smogu dzieci. Powietrze w sąsiedztwie aż 62% przedszkoli w Polsce przekracza dopuszczalne dobowe normy dla pyłu PM10 przez ponad 35 dni w roku, czyli dłużej niż zezwala prawo. Niestety polski rząd wciąż nie wywiązuje się z planu walki ze smogiem