W związku z opublikowaniem przez Ośrodek Kontroli Obywatelskiej Oko.press listy odbiorców drewna pochodzącego z Puszczy Białowieskiej, Greenpeace Polska wystosował do firm z spoza obszaru Puszczy znajdujących się na liście apel o nieskupowanie drewna pochodzącego z tego najcenniejszego lasu w Polsce.

Każdy z odbiorców został poinformowany, że drewno z Puszczy Białowieskiej jest pozyskiwane wbrew prawu, wraz z przypomnieniem, że 28 lipca bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował o wprowadzeniu środków tymczasowych nakazujących wstrzymanie cięć na obszarze praktycznie całej Puszczy.

W obliczu zaistniałej możliwości łamania prawa w kwestii pozyskiwania drewna pochodzącego z Puszczy Białowieskiej, firmy sprzedające i obracające tym drewnem powinny wstrzymać się z zakupami do czasu pełnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE – chociaż pełna odpowiedzialność wskazywałaby na całkowitą rezygnację z zakupów.

Puszcza jest naszym wspólnym dziedzictwem i nie powinno być mowy o przerabianiu go na deski, sklejkę czy meble. Greenpeace, szereg instytucji świata nauki oraz inne organizacje pozarządowe wskazują, że tak cenny las powinien zostać parkiem narodowym – otwartym dla ludzi, co oznacza na przykład możliwość zbierania runa leśnego. Niewielka ilość drewna pozyskiwana w starannie wyselekcjonowanych strefach, uzgodnionych ze światem nauki i stroną pozarządową, z poszanowaniem prawa i reżimów ochronnych UNESCO i Natura 2000 powinna być przeznaczona wyłącznie na potrzeby ludności lokalnej.

Dzięki kampanii Greenpeace w 2010 roku z kupowania drewna pochodzącego z Puszczy Białowieskiej wycofało się szereg firm, między innymi IKEA.

Wstrzymanie się z zakupem drewna do czasu wyjaśnienia kwestii prawnej jest jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem w zaistniałej sytuacji. Greenpeace zachęca odbiorców drewna do takiej deklaracji oraz umieszczenia na stronie firmy logo „Nie kupuję drewna z Puszczy Białowieskiej”.