#Działaj #Klimat

Działaj dla klimatu!

Działaj!
Międzynarodowa grupa sześciorga aktywistek i aktywistów Greenpeace, która wspięła się dziś na chłodnię kominową elektrowni Bełchatów zdecydowała się spędzić na niej noc. Obrońcy Klimatu w przededniu Szczytu Klimatycznego COP24 wzywają światowych liderów do odejścia od spalania węgla na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wspinacze mają ze sobą odpowiedni sprzęt, by spędzić noc w trudnych warunkach. W późnych godzinach popołudniowych teren elektrowni Bełchatów opuściła grupa wspierająca wspinaczy podczas wchodzenia na stuosiemdziesięciometrową chłodnię kominową.

– Wejście na chłodnię kominową największej elektrowni węglowej w Europie i decyzja o tym, by spędzić na niej noc, to niezwykły akt odwagi i determinacji ze strony Obrońców Klimatu. Wzywamy polityków, decydujących o dalszych krokach na rzecz ochrony klimatu, do wykazania się podobną odwagą i determinacją. Tylko wtedy mamy szansę uniknąć katastrofy klimatycznej – powiedziała Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska.