Działaj!

Nestlé ogłosiło, że częściowo zrezygnuje z wykorzystania pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach produktów spożywczych na rzecz tworzyw pochodzących z recyclingu. Deklaruje również przyspieszenie rozwoju nowych rozwiązań pakowania swoich wyrobów. Zobowiązania te zostały podjęte przed Światowym Forum Ekonomicznym, które odbyło się w Davos w dniach 21–24 stycznia.

W odpowiedzi na tę wiadomości Matthias Wüthrich z Greenpeace w Szwajcarii powiedział:

„Optymizmem napawa to, że Nestlé w końcu zobowiązało się do ograniczenia swojego uzależnienia od pierwotnego plastiku, który pochodzi z paliw kopalnych. Nestle uznało również, że jest to jeden z elementów, który napędza katastrofę klimatyczną. Jednak zmniejszenie zużycia jednorazowego plastiku nie może odbywać się poprzez wybór fałszywych rozwiązań, takich jak zwiększenie w opakowaniach jednorazowych zawartości tworzyw sztucznych z recyklingu i zamienniki materiałów. Jeśli Nestlé chce przestać zanieczyszczać świat plastikiem, musi odejść od tworzyw sztucznych i jednorazowych opakowań.

„Takie zaangażowanie Nestlé jest dobrym pierwszym krokiem, ale jeszcze lepiej by były, gdyby,  firma zainwestowała deklarowane 1,5 miliarda CHF w nowe modele biznesowe zamiast kupować za to tworzywa sztuczne pochodzące z recyclingu. Nestlé, zamiast ponownie mydlić nam oczy recyklingiem, musi za swój cel przyjąć wdrożenie systemów ponownego napełniania i opakowań wielorazowych, tym samym na dobre wyeliminować opakowania jednorazowe. Nestlé ma okazję wykazać się prawdziwym przywództwem. Wzywamy firmę do skoncentrowania wysiłków na wyeliminowaniu wszystkich opakowań jednorazowych.”

Uwagi:

[1] Zgodnie z audytami marek przeprowadzonymi przez koalicję Break Free From Plastic, dwa lata z rzędu Nestlé było jedną z głównych korporacji zanieczyszczających środowisko naturalne tworzywami sztucznymi. Pełne wyniki tutaj: https://www.breakfreefromplastic.org/2019/10/23/brand-audit-report-2019-press-release/ 

[2] Informacje Greenpeace na temat Nestlé i zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi: https://www.greenpeace.org/poland/raporty/2447/nestle-czyli-gigantyczny-problem-odpadow-plastikowych/