Want to do more?
Działaj! ×

Jak dowiedział się Greenpeace, PGE GiEK planuje wyłączenia bloków największej elektrowni w Polsce – Bełchatów. Bloki będą wyłączane po 2030 roku. Stawia to pod znakiem zapytania plany budowy odkrywki Złoczew, z której węgiel może okazać się już niepotrzebny. Niepewność inwestycji potęguje fakt, że GDOŚ kolejny raz odroczył wydanie decyzji środowiskowej dla nowej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. 

Poprzednim razem Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) przełożyła wydanie decyzji środowiskowej dla kopalni odkrywkowej Złoczew. Miała ona zapaść po wyborach prezydenckich. Teraz GDOŚ znów przedłuża postępowanie do 31 sierpnia. Tymczasem działania PGE GiEK (Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna) wskazują, że spółka w ogóle nie ma w planach wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew.

 – W złożonej do Marszałka województwa łódzkiego przez PGE GiEK aktualizacji wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, Spółka przyznaje wprost, że w związku z wyczerpywaniem się obecnie eksploatowanego złoża Szczerców bloki energetyczne Elektrowni Bełchatów będą sukcesywnie wygaszane po 2030 roku. Zamykanie bloków w Elektrowni Bełchatów miałoby się rozpocząć w tym samym czasie, co  start rzekomego wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Złoczew. Co więcej, przedstawione we wniosku  przez PGE GiEK szczegółowe analizy rodzajów paliwa przewidzianego do stosowania w przyszłości koncentrują się wyłącznie na surowcu z działającej obecnie odkrywki Szczerców; w całym dokumencie nie ma nawet słowa o zapowiadanej odkrywce Złoczew. Jest to jasny sygnał, że w rzeczywistości inwestor nie planuje tam wydobycia, a zapowiadana od lat inwestycja nigdy nie powstaniemówi Anna Meres z Greenpeace Polska.

Ekolodzy zwracają uwagę, iż poprzednio, wydając decyzję środowiskową, organ niższej instancji powoływał się na rzekomy nadrzędny interes publiczny. Jednak w związku z planami wygaszania bloków ten argument przestaje być aktualny, zatem teraz organ powinien odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia.

Inwestor nie może twierdzić, że budowa kopalni zapewni bezpieczeństwo energetyczne państwa, skoro jak sam podaje – zamierza stopniowo wyłączać bloki Elektrowni Bełchatów i ograniczać produkcję energii, a co za tym idzie – ograniczać jej znaczenie dla funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. – tłumaczy Miłosz Jakubowski, prawnik z Fundacji Frank Bold.

Ponadto na podstawie tego samego argumentu – bezpieczeństwa energetycznego – podczas wydawania decyzji środowiskowej  w niższej instancji RDOŚ  nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Fundacja Greenpeace Polska stara się o uchylenie tego postanowienia, sprawa obecnie rozpatrywana jest przez Naczelny Sąd Administracyjny.

PGE coraz wyraźniej dystansuje się od budowy kopalni Złoczew jednak nie rezygnuje z uzyskania decyzji środowiskowej i koncesji na wydobycie. Takie działanie może stanąć na przeszkodzie województwa łódzkiego w skorzystaniu z unijnych środków na sprawiedliwą transformacje. Łódzkie nie znalazło się wśród 3 województw, które dostały wsparcie finansowe na przygotowanie swoich terytorialnych planów transformacji, które będą decydować o tym, które regiony otrzymają środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.B  Fundusz ma wspierać transformację regionów,  których gospodarki opierają się na wydobyciu węgla. Komisja zaproponowała zwiększenie funduszu do 40 miliardów miliarda euro, z czego Polska (według propozycji KE, która jest wciąż dyskutowana) ma dostać największą część – nawet 8 miliardów euro.

Pewne jest, że środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafią do tych regionów, które poważnie podchodzą do transformacji energetycznej  i które zamierzają odchodzić od węgla. Podtrzymywanie ułudy, że kopalnia Złoczew powstanie może stanąć na drodze regionu do uzyskania pieniędzy na sprawiedliwą transformacje. PGE w trosce o lokalną społeczność powinno jak najszybciej ogłosić porzucenie projektu oraz plan odejścia od węgla. – komentuje dr hab. Leszek Pazderski z Fundacji Greenpeace Polska.

Źródło:

Poniżej załącznik do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni Bełchatów, który PGE złożyło do Marszałka woj łódzkiego – informacja o wygaszaniu bloków znajduje się na stronie 12:

Pełna treść wniosku PGE o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla elektrowni Bełchatów dostępna tutaj: