Politycy na całym świecie muszą zdecydowanie przyspieszyć i wzmocnić działania na rzecz klimatu i oceanów – wynika jednoznacznie z najnowszego, opublikowanego dzisiaj raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który skupia się na wpływie kryzysu klimatycznego na oceany i powłokę lodową.

Raport IPCC wskazuje na szereg potencjalnie nieodwracalnych zmian i zagrożeń dla Ziemi, jej oceanów i powłoki lodowej, związanych z kryzysem klimatycznym:

  • Jeśli politycy nie przyspieszą działań na rzecz ochrony klimatu, temperatura na świecie wzrośnie, sprawiając, że poziom mórz do końca wieku podniesie się o blisko metr. Dla wielu milionów ludzi żyjących obecnie w obszarach nadmorskich, będzie to oznaczało utratę ich domów i konieczność migracji w inne rejony.
  • Podnoszenie się temperatury mórz i oceanów oraz ich zwiększające się zakwaszenie oznacza drastyczne zagrożenie dla morskich stworzeń i całych ekosystemów. Nawet jeśli ludzkości uda się ograniczyć drastycznie emisje gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, wzrost temperatury do 1.5°C, najprawdopodobniej stracimy nawet 90% raf koralowych. Bez żadnych działań, pod koniec wieku, na świecie nie będzie już rafy koralowej
  • Wzrost globalnej temperatury oznaczać będzie topnienie wiecznej zmarzliny, co uruchomić może nieodwracalny efekt domina – w wiecznej zmarzlinie zgromadzonych jest około 1.5 biliona ton organicznego węgla – blisko dwa razy tyle, ile obecnie znajduje się w atmosferze.
  • Lodowce górskie są źródłem wody pitnej dla miliardów ludzi na Ziemi – w Azji, Ameryce Południowej i Europie. Ich znacznie szybsze topnienie oznacza poważne problemy z zaopatrzeniem w świeżą wodę.

Dane naukowe są bezwzględne: wywołany emisjami gazów cieplarnianych wpływ człowieka na oceany i powłokę lodową jest znacznie większy niż wcześniej przewidywano, a negatywne zmiany dzieją się dużo szybciej. Rządy i biznes znają rozwiązania niezbędne, by chronić życie na Ziemi. Na całym świecie musimy jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych. Unia Europejska, w tym Polska musi odejść od spalania węgla do 2030 r., a zrezygnować z gazu i ropy najdalej do 2040 r. Jednocześnie powinna powstać sieć morskich rezerwatów, tak by co najmniej jedna trzecia światowych mórz była wolna od przemysłowej eksploatacji – mówi Katarzyna Guzek, rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska.

Miliony młodych ludzi w ubiegły piątek na ulicach całego świata domagały się radykalnej zmiany w działaniach rządów i biznesu. Decyzje, które podejmą światowi liderzy w ciągu najbliższych kilku lat, wpłyną na przyszłość ludzkości i całej planety w kolejnych stuleciach. Od tych, którzy dzisiaj rządzą zależy, czy będzie to bezpieczna przyszłość, czy przyszłość naznaczona katastrofą klimatyczną – podsumowuje Katarzyna Guzek.

Specjalny raport IPCC, napisany na podstawie blisko 7 tysięcy różnych badań naukowych, jest najbardziej aktualnym i kompleksowym podsumowaniem wiedzy, jaką mamy na temat zagrożeń stwarzanych przez kryzys klimatyczny dla oceanów i powłoki lodowej (lodowców, lądolodu, lodu morskiego i wiecznej zmarzliny). Jest to kolejny tak obszerny dokument, po opublikowanym w sierpniu raporcie o lasach i użytkowaniu ziemi, który stanowi poważny sygnał alarmowy dla światowych przywódców i wskazuje na konieczność natychmiastowych globalnych zmian w naszym podejściu do eksploatacji planety.