Działaj!

15 listopada, z okazji sukcesu 5. edycji akcji Adoptuj Pszczołę wolontariusze warszawskiej grupy Greenpeace zorganizowali świetlny happening – wielką świetlną pszczołę, by w ten sposób podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Świetlna pszczoła © Konrad Konstantynowicz