Stanowisko 16 organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace, w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej, który miałby połączyć port w Elblągu z Bałtykiem.
Na nowo powraca temat przekopu Mierzei Wiślanej, który miałby połączyć port w Elblągu z Bałtykiem. Został już wybrany wariant przekopu przez miejscowość Nowy Świat, a minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk na konferencji 7 kwietnia w Elblągu jasno zadeklarował, że ta inwestycja to jeden z jego priorytetów. Prace nad dokumentacją mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Tymczasem pierwsza prognoza oddziaływania na środowisko inwestycji rekomenduje odstąpienie od niej. 16 organizacji pozarządowych, w tym Greenpeace, wystosowało do ministra Gróbarczyka pismo, w którym przedstawiły argumenty przemawiające przeciwko tej inwestycji oraz zaapelowały o odstąpienie od niej.

Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego w sprawie programupn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”poparte przez Greenpeace