Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) jawi się jako jedno z głównych rozwiązań, które może przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, zapewniających równocześnie bezpieczeństwo energetyczne świata, w tym Polski.

“W trosce o przyszłość, czyli energia ze źródeł odnawialnych” to praktyczny przewodnik dla nauczycieli i edukatorów, który pozwoli przygotować ciekawą lekcję na temat nowych technologii wiążących się z zawodami przyszłości. Przewodnik uzupełniają ciekawe i zróżnicowane scenariusze zajęć, które obejmują wszystkie grupy wiekowe szkół podstawowych. Pakiet edukacyjny umożliwia przygotowanie i przeprowadzenie ciekawej, zgodnej z podstawą programową i angażującej uczniów lekcji.

Pobierz przewodnik: W trosce o przyszłość, czyli energia ze źródeł odnawialnych

W ramach pakietu edukacyjnego przygotowaliśmy również scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży:

Scenariusze lekcji:

Wesprzyj ochronę klimatu

Pomóż nam działać na rzecz odchodzenia od spalania paliw kopalnych. Ratujmy wspólnie klimat!

Działaj!