Nedávno sa stalo čosi mimoriadne. Teploty na Antarktíde dosiahli rekordné hodnoty a miestami boli až o neuveriteľných 40 °C vyššie ako je normálna hodnota v tomto období. Meteorologické stanice v blízkosti severného pólu zároveň vykazovali známky topenia, pričom niektoré teploty boli o 30 °C vyššie ako je normálne.

Veci už naozaj nie sú také, aké bývali. Extrémne prejavy počasia – od vĺn horúčav a požiarov až po záplavy, suchá a hurikány – už nejakým spôsobom zasiahli každého a každú z nás. Nespočetné množstvo komunít po celom svete už teraz znáša následky klimatickej krízy.

© Thomas Mendel / Greenpeace

Posledná správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) iba potvrdzuje to, čoho sme teraz už svedkami a zažívame na vlastnej koži: klimatické riziká sa objavujú rýchlejšie a budú čoraz závažnejšie. Preto musíme aj my ráznejšie a rýchlejšie konať. 

IPCC panel, zložený z najlepších klimatológov z celého sveta, v súčasnosti pracuje na dokončení ďalšej časti svojej šiestej hodnotiacej správy. V prvých dvoch správach boli skúmané fyzikálne vlastnosti a následky zmeny klímy. Nadchádzajúca tretia správa, ktorej zverejnenie je naplánované na pondelok 4. apríla, bude zameraná na zmiernenie dôsledkov, tzv. mitigáciu, a teda spôsoby, ako predísť ďalšiemu otepľovaniu. 

Ide o kľúčovú správu vydanú v rozhodujúcom momente, ked musia krajiny, korporácie aj investori prehodnotiť plány ako, na rýchlejší prechod  od fosílnych palív smerom k obnoviteľným zdrojom energie,k udržateľným potravinovým systémom odolným voči klimatickým dôsledkom a to všetko v súlade s princípmi klimatickej spravodlivosti.

© Jilson Tiu / Greenpeace

Čo môžeme očakávať?

Každá správa pracovnej skupiny má iné zameranie a úlohu v rámci celkovej hodnotiacej správy IPCC, ktoré sa vydáva približne každých šesť rokov. V tejto kapitole šiestej hodnotiacej správy očakávame viac informácií ohľadom:

  • Pokroku v obmedzeniach emisií spôsobujúcich otepľovanie klímy a súvisiaceho globálneho otepľovania.
  • Spôsobov zmierňovania, tzv. mitigácie a riešení, ktoré by boli v súlade s cieľmi Parížskej dohody a udržateľným rozvojom.
  •  Rozsah dostupných možností na znižovanie emisií v energetických a mestských systémoch a v odvetviach, akými sú poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a využívanie pôdy, budovy, doprava a priemysel.
  • Sociálne aspekty mitigácie a, ktoré sa týkajú spotreby a možností znižovania emisií na strane dopytu.
  •  Rozsah, načasovanie a charakter ďalších potrebných opatrení vrátane opatrení v oblasti inštitúcií, politík, medzinárodnej spolupráce, financovania a investícií, rozvoja a prenosu technológií.
 © Denis Meyer / Greenpeace

Čo bude nasledovať?

Znenie troch správ pracovných skupín IPCC a osobitných správ týkajúcich sa oceánov, pevniny a oteplenia o 1,5 °C, budú spoločne vydané v súhrnnej správe IPCC, ktorá vyjde v októbri 2022. Tým sa uzavrie rozsiahly šiesty hodnotiaci cyklus globálnej klimatickej vedeckej komunity – proces, ktorý sa začal pred piatimi rokmi.

Tieto správy budú mať kľúčový význam pre vládne diskusie a rozhodnutia o postupnom vyraďovaní fosílnych palív, potravinovej bezpečnosti, adaptácii, stratách a škodách a nastolia rámcovanie debaty pre tohtoročnú klimatickú konferenciu COP27, ktorá sa uskutoční v novembri v Egypte. Na konferencii COP27 budú krajiny prehodnocovať svoje národné klimatické ciele v súlade s cieľom udržať oteplenie pod  1,5 °C stanoveným v Parížskej dohode.

Skutočné riešenie klimatickej krízy si vyžaduje rýchly odklon od fosílnych palív a neudržateľného využívania pôdy, a to prostredníctvom politík a opatrení, ktoré uprednostňujú ľudí a planétu pred ziskom. Naša budúcnosť závisí od toho, ako budeme konať dnes. Preto počúvajme vedeckú komunitu a spoločne zabezpečme, aby jej posolstvo bolo vypočuté a, aby sa začalo konať skôr, ako bude neskoro.

Urobte prvý krok a pozrite si nasledujúce video:

Zdieľajte ďalej.